محصولات سایت

ماشین لباسشویی دوو Washing Machines Daewoo

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی دوو نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8814 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8814 ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8814 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8814 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7112 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7112 ظرفیت 7 کیلوگرم

Daewoo DWK-7112 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7112 ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+A
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7214 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7214 ظرفیت 7 کیلوگرم

Daewoo DWK-7214 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7214 ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8614 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8614 ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8614 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8614 ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8714 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8714 ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8714 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8714 ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
بخارشو
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9314 ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9314 ظرفیت 9 کیلوگرم

Daewoo DWK-9314 Washing Machine 9Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9314 ظرفیت 9 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8414 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8414 ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8414 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8414 ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی++A
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8412 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8412 ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8412 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8412 ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8514 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8514 ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8514 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8514 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
دارای صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8512 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8512 ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8512 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8512 ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی++A
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8510 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8510 ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8510 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8510 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7114 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7114 ظرفیت 7 کیلوگرم

Daewoo DWK-7114 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7114 ظرفیت 7 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8214S3 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8214S3 ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8214S3 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8214S3 ظرفیت 8 کیلوگرم
بخارشو
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی+A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8214C2 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8214C2 ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8214C2 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8214C2 ظرفیت 8 کیلوگرم
بخارشو
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-82141 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-82141 ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-82141 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-82141 ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+A
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8212ST ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8212ST ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8212ST Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8212ST ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+A
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قفل کودک
بخارشو
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8212CT ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8212CT ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8212CT Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8212CT ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8212T ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8212T ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8212T Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8212T ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قفل کودک
رتبه انرژی+A
بخارشو
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8114S3 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8114S3 ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8114S3 washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8114S3 ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+A
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8114C2 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8114C2 ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8114C2 washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8114C2 ظرفیت 8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+A
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-81141 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-81141 ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-81141 washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-81141 ظرفیت 8 کیلوگرم
بخارشو
رتبه انرژی+A
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8112ST ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8112ST ظرفیت 8 کیلوگرم

Daewoo DWK-8112ST Washing Machine - 8 Kg