محصولات سایت

غذاساز هاردستون Food Processor Hardstone

به فروشگاه اینترنتی غذاساز هاردستون نوترین ها خوش آمدید

غذاساز هاردستون مدل FPP1001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز هاردستون مدل FPP1001

Hardstone FPP1001 Food Processor

مدلغذاساز هاردستون مدل FPP1001
دارای همزن
دارای صفحه نمایشگر
دارای آسیاب کن
دارای آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای
دارای مخلوط کن
خردکن کوچک
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
دارای چرخ گوشت
دارای خردکن
پوره ساز و رب ساز
عملکرد توربو
دارای خمیر زن
موجود نیست
غذاساز هاردستون مدل FPS1002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز هاردستون مدل FPS1002

Hardstone FPS1002 Food Processor

مدلغذاساز هاردستون مدل FPS1002
دارای مخلوط کن
دارای چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای آبمیوه گیری
پوره ساز و رب ساز
دارای آسیاب کن
آب مرکبات گیری
خردکن کوچک
دارای خردکن
دارای خمیر زن
عملکرد لحظه‌ای
دارای صفحه نمایشگر
عملکرد توربو
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای همزن
موجود نیست
غذاساز هاردستون مدل FPP1003
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز هاردستون مدل FPP1003

Hardstone FPP1003 Food Processor

مدلغذاساز هاردستون مدل FPP1003
عملکرد توربو
پوره ساز و رب ساز
دارای آبمیوه گیری
دارای خردکن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای همزن
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای مخلوط کن
دارای خمیر زن
خردکن کوچک
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای
دارای چرخ گوشت
دارای صفحه نمایشگر
دارای آسیاب کن
موجود نیست
غذاساز هاردستون مدل FPS1001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز هاردستون مدل FPS1001

Hardstone FPS1001 Food Processor

مدلغذاساز هاردستون مدل FPS1001
محفظه جمع آوری سیم برق
خردکن کوچک
دارای آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
دارای خردکن
دارای مخلوط کن
پوره ساز و رب ساز
عملکرد لحظه‌ای
دارای همزن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای خمیر زن
دارای چرخ گوشت
دارای آسیاب کن
دارای صفحه نمایشگر
عملکرد توربو
موجود نیست
غذاساز هاردستون مدل FB3901
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز هاردستون مدل FB3901

Hardstone FB3901 Food Processor

مدلغذاساز هاردستون مدل FB3901
دارای چرخ گوشت
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
دارای آبمیوه گیری
دارای همزن
دارای آسیاب کن
عملکرد لحظه‌ای
دارای مخلوط کن
موجود نیست
غذاساز هاردستون مدل FP6205
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز هاردستون مدل FP6205

Hardstone FP6205 Food Processor

مدلغذاساز هاردستون مدل FP6205
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای مخلوط کن
دارای همزن
عملکرد لحظه‌ای
دارای آسیاب کن
آب مرکبات گیری
دارای آبمیوه گیری
دارای چرخ گوشت
موجود نیست
غذاساز هاردستون مدل FP6204
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز هاردستون مدل FP6204

Hardstone FP6204 Food Processor

مدلغذاساز هاردستون مدل FP6204
دارای آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
دارای مخلوط کن
دارای چرخ گوشت
عملکرد لحظه‌ای
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای آسیاب کن
دارای همزن
موجود نیست
غذاساز هاردستون مدل FP7301
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز هاردستون مدل FP7301

Hardstone FP7301 Food Processor

مدلغذاساز هاردستون مدل FP7301
دارای همزن
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای
دارای آسیاب کن
دارای چرخ گوشت
دارای مخلوط کن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
موجود نیست
غذاساز هاردستون مدل FP7302
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز هاردستون مدل FP7302

Hardstone FP7302 Food Processor

مدلغذاساز هاردستون مدل FP7302
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای همزن
دارای چرخ گوشت
عملکرد لحظه‌ای
دارای مخلوط کن
دارای آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
موجود نیست
غذاساز هاردستون مدل FP6202
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز هاردستون مدل FP6202

Hardstone FP6202 Food Processor

مدلغذاساز هاردستون مدل FP6202
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای
دارای آبمیوه گیری
دارای مخلوط کن
آب مرکبات گیری
دارای همزن
دارای چرخ گوشت
دارای آسیاب کن
موجود نیست
غذاساز هاردستون مدل FP6201
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز هاردستون مدل FP6201

Hardstone FP6201 Food Processor

مدلغذاساز هاردستون مدل FP6201
دارای آسیاب کن
دارای آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
دارای مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
موجود نیست
انتخاب گروه