محصولات سایت

مخلوط کن هاردستون Blenders Hardstone

به فروشگاه اینترنتی مخلوط کن هاردستون نوترین ها خوش آمدید

مخلوط کن هاردستون مدل BLS7001B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن هاردستون مدل BLS7001B

Hardstone BLS7001B Blender

موجود نیست
مخلوط کن هاردستون مدل MB5001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن هاردستون مدل MB5001

Hardstone MB5001 Blender

مدلمخلوط کن هاردستون مدل MB5001
محدوده ظرفیت پارچ0.5 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی180 تا 400 وات
موجود نیست
مخلوط کن هاردستون مدل BL8403
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن هاردستون مدل BL8403

Hardstone BL8403 Blender

مدلمخلوط کن هاردستون مدل BL8403
جنس پارچشیشه
جنس بدنهاستیل
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
مخلوط کن هاردستون مدل BL8401
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن هاردستون مدل BL8401

Hardstone BL8401 Blender

مدلمخلوط کن هاردستون مدل BL8401
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
جنس بدنهاستیل
جنس پارچشیشه
موجود نیست
مخلوط کن هاردستون مدل BL8402
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن هاردستون مدل BL8402

Hardstone BL8402 Blender

مدلمخلوط کن هاردستون مدل BL8402
جنس پارچشیشه
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس بدنهاستیل
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
موجود نیست
مخلوط کن هاردستون مدل BL4711
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن هاردستون مدل BL4711

Hardstone BL4711 Blender

مدلمخلوط کن هاردستون مدل BL4711
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس بدنهاستیل
جنس پارچشیشه
موجود نیست
مخلوط کن هاردستون مدل BL4710
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن هاردستون مدل BL4710

Hardstone BL4710 Blender

مدلمخلوط کن هاردستون مدل BL4710
جنس پارچشیشه
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
مخلوط کن هاردستون مدل BL5001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن هاردستون مدل BL5001

Hardstone BL5001 Blender

مدلمخلوط کن هاردستون مدل BL5001
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
جنس بدنهپلاستیک
جنس پارچپلاستیک
موجود نیست
مخلوط کن هاردستون مدل HS-HB4705
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن هاردستون مدل HS-HB4705

Hardstone HS-HB4705 Blender

مدلمخلوط کن هاردستون مدل HS-HB4705
جنس بدنهاستیل
جنس پارچشیشه
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
مخلوط کن هاردستون مدل HS-GB4704
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن هاردستون مدل HS-GB4704

Hardstone HS-GB4704 Blender

مدلمخلوط کن هاردستون مدل HS-GB4704
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس پارچشیشه
جنس بدنهاستیل
محدوده توان مصرفی800 تا 850 وات
موجود نیست
مخلوط کن هاردستون مدل BL4707
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن هاردستون مدل BL4707

Hardstone BL4707 Blender

مدلمخلوط کن هاردستون مدل BL4707
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس بدنهاستیل
جنس پارچشیشه
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
موجود نیست
مخلوط کن هاردستون مدل HB4706
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن هاردستون مدل HB4706

Hardstone HB4706 Blender

مدلمخلوط کن هاردستون مدل HB4706
جنس بدنهاستیل
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس پارچشیشه
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
موجود نیست
انتخاب گروه