محصولات سایت

آبمیوه گیری هاردستون Juicer Hardstone

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری هاردستون نوترین ها خوش آمدید

آبمیوه گیری هاردستون مدل JES8001S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری هاردستون مدل JES8001S

Hardstone JES8001S Juicer

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JES8001S
عملکردچهار کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
دارای آسیاب کن
مخزن تفاله
دارای مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
آبمیوه گیری هاردستون مدل JES1003S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری هاردستون مدل JES1003S

Hardstone JES1003S Juicer

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JES1003S
عملکرددو کاره
دارای مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای آسیاب کن
مخزن آب میوه گیری
تماس بگیرید
آبمیوه گیری هاردستون مدل JES1201S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری هاردستون مدل JES1201S

Hardstone JES1201S Juicer

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JES1201S
مخزن آب میوه گیری
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای آسیاب کن
مخزن تفاله
عملکردچهار کاره
دارای مخلوط کن
تماس بگیرید
آبمیوه گیری هاردستون مدل JES4202
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری هاردستون مدل JES4202

Hardstone JES4202 Juicer

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JES4202
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
دارای آسیاب کن
عملکردتک کاره
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای مخلوط کن
تماس بگیرید
آبمیوه گیری هاردستون مدل JEP2510B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری هاردستون مدل JEP2510B

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JEP2510B
عملکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
موجود نیست
آبمیوه گیری هاردستون مدل JB5002 S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری هاردستون مدل JB5002 S

Hardstone JB5002 S Juicer

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JB5002 S
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
آبمیوه گیری هاردستون مدل JB5002 W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری هاردستون مدل JB5002 W

Hardstone JB5002W Juicer

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JB5002 W
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
آبمیوه گیری هاردستون مدل JB3913
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری هاردستون مدل JB3913

Hardstone JB3913 Juicer

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JB3913
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
آبمیوه گیری هاردستون مدل JB6204
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری هاردستون مدل JB6204

Hardstone JB6204 Juicer

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JB6204
مخزن تفاله
عملکردتک کاره
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
آبمیوه گیری هاردستون مدل JB6202
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری هاردستون مدل JB6202

Hardstone JB6202 Juicer

مدلآبمیوه گیری هاردستون مدل JB6202
مخزن آب میوه گیری
دارای مخلوط کن
مخزن تفاله
موجود نیست
انتخاب گروه