محصولات سایت

جاروبرقی هاردستون Vaccum Cleaner Hardstone

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی هاردستون نوترین ها خوش آمدید

جاروبرقی هاردستون مدل VCP1821
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی هاردستون مدل VCP1821

Hardstone VCP1821 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VCP1821
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
جاروبرقی هاردستون مدل HVC1600
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی هاردستون مدل HVC1600

Hardstone HVC1600 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی هاردستون مدل HVC1600
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جاروبرقی هاردستون مدل VCP2590
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی هاردستون مدل VCP2590

Hardstone VCP2590 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VCP2590
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی هاردستون مدل VC2402
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی هاردستون مدل VC2402

Hardstone VC2402 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC2402
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جاروبرقی هاردستون مدل VC2401
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی هاردستون مدل VC2401

Hardstone VC2401 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC2401
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جاروبرقی هاردستون مدل VC2202
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی هاردستون مدل VC2202

Hardstone VC2202 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC2202
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی هاردستون مدل VC2201
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی هاردستون مدل VC2201

Hardstone VC2201 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC2201
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی هاردستون مدل VCP1423
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی هاردستون مدل VCP1423

Hardstone VCP1423 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VCP1423
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جاروبرقی هاردستون مدل VCP1422
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی هاردستون مدل VCP1422

Hardstone VCP1422 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VCP1422
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی هاردستون مدل VC2243
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی هاردستون مدل VC2243

Hardstone VC2243 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC2243
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جاروبرقی هاردستون مدل VC4120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی هاردستون مدل VC4120

Hardstone VC4120 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC4120
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی هاردستون مدل VC4112
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی هاردستون مدل VC4112

Hardstone VC4112 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC4112
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
موجود نیست
جاروبرقی هاردستون مدل VC4111R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی هاردستون مدل VC4111R

Hardstone VC4111R Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC4111R
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جاروبرقی هاردستون مدل VC4327
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی هاردستون مدل VC4327

Hardstone VC4327 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC4327
نوع فیلتر خروجیHEPA
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جاروبرقی هاردستون مدل VC4313
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی هاردستون مدل VC4313

Hardstone VC4313 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی هاردستون مدل VC4313
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
موجود نیست
انتخاب گروه