محصولات سایت

ظروف یکبار مصرف سیتک Disposablecontainer Ctech

به فروشگاه اینترنتی ظروف یکبار مصرف سیتک نوترین ها خوش آمدید

کاسه یکبار مصرف در دار سیتک کد CB04 - بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کاسه یکبار مصرف در دار سیتک کد CB04 - بسته 10 عددی

C.Tech CB04 Disposable Bowl With Door - Pack of 10

مدلکاسه یکبار مصرف در دار سیتک کد CB04 - بسته 10 عددی
تعداد10
مواد به کار رفتهنشاسته
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعکاسه
کاربردغذای سرد غذای گرم مخلفات سالاد سوپ آش ترشی بستنی ذرت مکزیکی سایر موارد
موجود نیست
کاسه یکبار مصرف در دار سیتک کد CB03 - بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کاسه یکبار مصرف در دار سیتک کد CB03 - بسته 10 عددی

C.Tech CB03 Disposable Bowl With Door - Pack of 10

مدلکاسه یکبار مصرف در دار سیتک کد CB03 - بسته 10 عددی
کاربردغذای سرد آش سوپ خورشت غذای گرم
نوعکاسه
تعداد10
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
مواد به کار رفتهنشاسته
موجود نیست
ظرف یکبار مصرف در دار سیتک کد CC02 - بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف یکبار مصرف در دار سیتک کد CC02 - بسته 10 عددی

C.Tech CC02 Disposable Container With Door - Pack of 10

مدلظرف یکبار مصرف در دار سیتک کد CC02 - بسته 10 عددی
کاربردغذای سرد غذای گرم میوه مخلفات سایر موارد
مواد به کار رفتهنشاسته
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تعداد10
نوعظرف
موجود نیست
دیس یکبار مصرف سیتک کد CT02 - بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دیس یکبار مصرف سیتک کد CT02 - بسته 10 عددی

C.Tech CT02 Disposable Tray - Pack of 10

مدلدیس یکبار مصرف سیتک کد CT02 - بسته 10 عددی
مواد به کار رفتهنشاسته
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربردغذای سرد غذای گرم میوه مخلفات سالاد سایر موارد
تعداد10
نوعدیس
موجود نیست
لیوان یکبار مصرف سیتک کد CG03 - بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیوان یکبار مصرف سیتک کد CG03 - بسته 10 عددی

C.Tech CG03 Disposable Glass - Pack of 10

مدللیوان یکبار مصرف سیتک کد CG03 - بسته 10 عددی
کاربردآب قهوه چای سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تعداد10
مواد به کار رفتهنشاسته
نوعلیوان
موجود نیست
لیوان یکبار مصرف سیتک کد CG02 - بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیوان یکبار مصرف سیتک کد CG02 - بسته 10 عددی

C.Tech CG02 Disposable Glass - Pack of 10

مدللیوان یکبار مصرف سیتک کد CG02 - بسته 10 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعلیوان
کاربردآب قهوه چای سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه
مواد به کار رفتهنشاسته
تعداد10
موجود نیست
لیوان یکبار مصرف سیتک کد CG01 - بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

لیوان یکبار مصرف سیتک کد CG01 - بسته 10 عددی

C.Tech CG01 Disposable Glass - Pack of 10

مدللیوان یکبار مصرف سیتک کد CG01 - بسته 10 عددی
کاربردآب قهوه چای سایر نوشیدنی های سرد و گرم نوشابه
نوعلیوان
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تعداد10
مواد به کار رفتهنشاسته
موجود نیست
کاسه یکبار مصرف در دار سیتک کد CB01 - بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کاسه یکبار مصرف در دار سیتک کد CB01 - بسته 10 عددی

C.Tech CB01 Disposable Bowl With Door - Pack of 10

مدلکاسه یکبار مصرف در دار سیتک کد CB01 - بسته 10 عددی
مواد به کار رفتهنشاسته
تعداد10
نوعکاسه
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربردسوپ آش ترشی ماست بستنی خورشت سایر موارد
موجود نیست
کاسه یکبار مصرف سیتک کد CB01 - بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کاسه یکبار مصرف سیتک کد CB01 - بسته 10 عددی

C.Tech CB01 Disposable Bowl - Pack of 10

مدلکاسه یکبار مصرف سیتک کد CB01 - بسته 10 عددی
کاربردبستنی سایر موارد ترشی آش سوپ خورشت ماست
نوعکاسه
مواد به کار رفتهنشاسته
تعداد10
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
موجود نیست
کاسه یکبار مصرف سیتک کد CB02 - بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کاسه یکبار مصرف سیتک کد CB02 - بسته 5 عددی

C.Tech CB02 Disposable Bow - Pack of 5

مدلکاسه یکبار مصرف سیتک کد CB02 - بسته 5 عددی
مواد به کار رفتهنشاسته
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربردسالاد سوپ آش ترشی ماست بستنی خورشت سایر موارد
تعداد5
نوعکاسه
موجود نیست
چاقو یکبار مصرف سیتک کد CK01 - بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چاقو یکبار مصرف سیتک کد CK01 - بسته 10 عددی

C.Tech CK01 Disposable Knife - Pack of 10

مدلچاقو یکبار مصرف سیتک کد CK01 - بسته 10 عددی
مواد به کار رفتهنشاسته
نوعکارد
کاربردغذای سرد غذای گرم میوه
تعداد10
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
موجود نیست
چنگال یکبار مصرف سیتک کد CF01 - بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چنگال یکبار مصرف سیتک کد CF01 - بسته 10 عددی

C.Tech CF01 Disposable Fork - Pack of 10

مدلچنگال یکبار مصرف سیتک کد CF01 - بسته 10 عددی
مواد به کار رفتهنشاسته
تعداد10
نوعچنگال
کاربردغذای سرد غذای گرم میوه مخلفات سالاد
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
موجود نیست
قاشق یکبار مصرف سیتک کد CS01 - بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قاشق یکبار مصرف سیتک کد CS01 - بسته 10 عددی

C.Tech CS01 Disposable Spoon - Pack of 10

مدلقاشق یکبار مصرف سیتک کد CS01 - بسته 10 عددی
کاربردغذای سرد غذای گرم مخلفات سوپ آش خورشت
نوعقاشق
مواد به کار رفتهنشاسته
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
تعداد10
موجود نیست
کاسه یکبار مصرف دردار سیتک کد CB02 - بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کاسه یکبار مصرف دردار سیتک کد CB02 - بسته 5 عددی

C.Tech CB02 Disposable Bowl With Door - Pack of 5

مدلکاسه یکبار مصرف دردار سیتک کد CB02 - بسته 5 عددی
تعداد5
نوعکاسه
مواد به کار رفتهنشاسته
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
کاربردسالاد سوپ آش ترشی ماست بستنی خورشت سایر موارد
موجود نیست
ظرف یکبار مصرف سیتک کد CC01 - بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف یکبار مصرف سیتک کد CC01 - بسته 10 عددی

C.Tech CC01 Disposable Container - Pack of 10

مدلظرف یکبار مصرف سیتک کد CC01 - بسته 10 عددی
تعداد10
کاربردغذای سرد غذای گرم مخلفات
مواد به کار رفتهنشاسته
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
نوعظرف
موجود نیست
دیس یکبار مصرف سیتک کد CT01 - بسته 5 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دیس یکبار مصرف سیتک کد CT01 - بسته 5 عددی

C.Tech CT01 Disposable Tray - Pack of 5

مدلدیس یکبار مصرف سیتک کد CT01 - بسته 5 عددی
تعداد5
نوعدیس
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
مواد به کار رفتهنشاسته
کاربردغذای سرد غذای گرم
موجود نیست
پیش دستی یکبار مصرف سیتک کد CP01 - بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

پیش دستی یکبار مصرف سیتک کد CP01 - بسته 10 عددی

C.Tech CP01 Dispsable Plate - Pack of 10

مدلپیش دستی یکبار مصرف سیتک کد CP01 - بسته 10 عددی
تعداد10
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
مواد به کار رفتهنشاسته
نوعپیش دستی
کاربردغذای سرد غذای گرم میوه سایر موارد
موجود نیست
بشقاب یکبار مصرف سیتک کد CP02 - بسته 10 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بشقاب یکبار مصرف سیتک کد CP02 - بسته 10 عددی

C.Tech CP02 Disposable Plate - Pack of 10

مدلبشقاب یکبار مصرف سیتک کد CP02 - بسته 10 عددی
قابل استفاده در اجاق مایکروویو
مواد به کار رفتهنشاسته
تعداد10
نوعبشقاب
کاربردغذای سرد غذای گرم میوه سایر موارد
موجود نیست
انتخاب گروه