محصولات سایت

تلویزیون سی یرا Tv2 Sierra

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون سی یرا نوترین ها خوش آمدید

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE43110 سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE43110 سایز 43 اینچ

Sierra SR-LE43110 LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE43110 سایز 43 اینچ
سه بعدی
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE43101 سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE43101 سایز 43 اینچ

Sierra SR-LE43101 LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE43101 سایز 43 اینچ
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE55401 سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE55401 سایز 55 اینچ

Sierra SR-LE55401 LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE55401 سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE24102 سایز 24 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE24102 سایز 24 اینچ

Sierra SR-LE24102 LED TV 24 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE24102 سایز 24 اینچ
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
سه بعدی
کیفیت تصویرHD
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE32107 سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE32107 سایز 32 اینچ

Sierra SR-LE32107 LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE32107 سایز 32 اینچ
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
کیفیت تصویرHD
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE55401 سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE55401 سایز 55 اینچ

Sierra SR-LE55401 LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE55401 سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE50101 سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE50101 سایز 50 اینچ

Sierra SR-LE50101 LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE50101 سایز 50 اینچ
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون 43 اینچ سی یرا مدل SR-LE43101
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون 43 اینچ سی یرا مدل SR-LE43101

Sierra SR-LE43101 LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون 43 اینچ سی یرا مدل SR-LE43101
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE32106 سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE32106 سایز 32 اینچ

Sierra SR-LE32106 LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE32106 سایز 32 اینچ
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
کیفیت تصویرHD
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE32101 سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE32101 سایز 32 اینچ

Sierra SR-LE32101 LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE32101 سایز 32 اینچ
کیفیت تصویرHD
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE24101 سایز 24 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE24101 سایز 24 اینچ

Sierra SR-LE24101 LED TV 24 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE24101 سایز 24 اینچ
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرHD
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE 32103 سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE 32103 سایز 32 اینچ

Sierra SR-LE 32103 LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE 32103 سایز 32 اینچ
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرHD
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
سه بعدی
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE 48101 سایز 48 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE 48101 سایز 48 اینچ

Sierra SR-LE 48101 LED TV 48 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE 48101 سایز 48 اینچ
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE 42102 سایز 42 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE 42102 سایز 42 اینچ

Sierra SR-LE 42102 LED TV 42 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE 42102 سایز 42 اینچ
سه بعدی
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE40101 سایز 40 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE40101 سایز 40 اینچ

Sierra SR-LE40101 LED TV 40 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE40101 سایز 40 اینچ
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE40102 سایز 40 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE40102 سایز 40 اینچ

Sierra SR-LE40102 LED TV 40 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی سی یرا مدل SR-LE40102 سایز 40 اینچ
سه بعدی
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
موجود نیست
انتخاب گروه