محصولات سایت

کلمن و فلاسک یزدگل Flasks Yazdgol

به فروشگاه اینترنتی کلمن و فلاسک یزدگل نوترین ها خوش آمدید

کلمن یزدگل کد 2-50830 گنجایش 8 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کلمن یزدگل کد 2-50830 گنجایش 8 لیتر

Yazdgol 50830-2 Cool Water Container 8 Litre

مدلکلمن یزدگل کد 2-50830 گنجایش 8 لیتر
نوع خروجی آبشیر
نوع دهانهپیچی
نوع عایقفوم
لیوان
قابلیت حفظ دما
موجود نیست
کلمن یزدگل کد 512 - گنجایش 12 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کلمن یزدگل کد 512 - گنجایش 12 لیتر

Yazdgol 512 Cool Water Container - Capacity 12 Litre

مدلکلمن یزدگل کد 512 - گنجایش 12 لیتر
نوع عایقفوم
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبشیر
لیوان
نوع دهانهپیچی
موجود نیست
کلمن یزدگل کد 50830 - گنجایش 8 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کلمن یزدگل کد 50830 - گنجایش 8 لیتر

Yazdgol 50830 Cool Water Container - Capacity 8 Litre

مدلکلمن یزدگل کد 50830 - گنجایش 8 لیتر
نوع عایقفوم
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع خروجی آبشیر
نوع دهانهپیچی
موجود نیست
کلمن یزدگل کد 51230 - گنجایش 12 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کلمن یزدگل کد 51230 - گنجایش 12 لیتر

Yazdgol 51230 Cool Water Container - Capacity 12 Litre

مدلکلمن یزدگل کد 51230 - گنجایش 12 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهپیچی
نوع خروجی آبشیر
لیوان
نوع عایقفوم
موجود نیست
کلمن یزدگل مدل 512 - گنجایش 12 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کلمن یزدگل مدل 512 - گنجایش 12 لیتر

YazdGol 512 Flasks - 12 Litre

مدلکلمن یزدگل مدل 512 - گنجایش 12 لیتر
نوع خروجی آبضامنی
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع دهانهشیر
موجود نیست
کلمن یزدگل کد 502 ظرفیت 2 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کلمن یزدگل کد 502 ظرفیت 2 لیتر

YazdGol 502 Flask 2 Liters

مدلکلمن یزدگل کد 502 ظرفیت 2 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع عایقفوم
لیوان
موجود نیست
کلمن یزدگل کد 508 ظرفیت 8 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کلمن یزدگل کد 508 ظرفیت 8 لیتر

YazdGol 508 Cool Box 8 Liters

مدلکلمن یزدگل کد 508 ظرفیت 8 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهشیر
لیوان
نوع عایقفوم
موجود نیست
کلمن 12 لیتری یزدگل کد 512
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کلمن 12 لیتری یزدگل کد 512

YazdGol 512 Cool Box 12 Liters

مدلکلمن 12 لیتری یزدگل کد 512
نوع عایقفوم
قابلیت حفظ دما
لیوان
موجود نیست
فلاسک یزدگل کد 122
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک یزدگل کد 122

YazdGol 122 Flask

مدلفلاسک یزدگل کد 122
لیوان
قابلیت حفظ دما
موجود نیست
انتخاب گروه