محصولات سایت

زمین شوی رزنبال Mop Rozenbal

به فروشگاه اینترنتی زمین شوی رزنبال نوترین ها خوش آمدید

یدک زمین شوی رزنبال مدل 00060 بسته 2 عددی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

یدک زمین شوی رزنبال مدل 00060 بسته 2 عددی

Rozenbal 00060 Mop Spare Pack of 2

مدلیدک زمین شوی رزنبال مدل 00060 بسته 2 عددی
امکان تعویض سری
نوعآب جمع کن
آبگیر
جنس سریطنابی
امکان تنظیم طول
موجود نیست
یدک زمین شوی رزنبال مدل 10436
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

یدک زمین شوی رزنبال مدل 10436

Rozenbal 10436 Mop Spare

مدلیدک زمین شوی رزنبال مدل 10436
نوعآب کشی
جنس سریحوله‌ای
امکان تعویض سری
امکان تنظیم طول
آبگیر
موجود نیست
یدک زمین شوی رزنبال مدل 10207
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

یدک زمین شوی رزنبال مدل 10207

Rozenbal 10207 Mop Spare

مدلیدک زمین شوی رزنبال مدل 10207
آبگیر
امکان تعویض سری
امکان تنظیم طول
نوعآب کشی
جنس سریحوله‌ای
موجود نیست
آبگیر سطل 10 لیتری رزنبال مدل 19020
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبگیر سطل 10 لیتری رزنبال مدل 19020

Rozenbal 19020 Sluice Bucket

مدلآبگیر سطل 10 لیتری رزنبال مدل 19020
آبگیر
نوعآب جمع کن
جنس سریپلاستیک
موجود نیست
یدک زمین شوی رزنبال مدل 18825
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

یدک زمین شوی رزنبال مدل 18825

Rozenbal 18825 Mop Spare

مدلیدک زمین شوی رزنبال مدل 18825
آبگیر
نوعآب کشی آب جمع کن
امکان تعویض سری
جنس سریطنابی
امکان تنظیم طول
موجود نیست
یدک زمین شوی رزنبال مدل 18276
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

یدک زمین شوی رزنبال مدل 18276

Rozenbal 18276 Mop Spare

مدلیدک زمین شوی رزنبال مدل 18276
آبگیر
امکان تعویض سری
امکان تنظیم طول
جنس سریحوله‌ای
نوعآب جمع کن
موجود نیست
تیغه شیشه پاک کن رزنبال مدل 40055
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تیغه شیشه پاک کن رزنبال مدل 40055

Rozenbal 40055 Blade Glass Cleaner

مدلتیغه شیشه پاک کن رزنبال مدل 40055
امکان تعویض سری
نوعشیشه پاک‌کن
جنس سریپلاستیک
امکان تنظیم طول
آبگیر
موجود نیست
شیشه پاک کن اسفنجی رزنبال مدل 40253
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیشه پاک کن اسفنجی رزنبال مدل 40253

Rozenbal 40253 Spongy Glass Cleaner

مدلشیشه پاک کن اسفنجی رزنبال مدل 40253
امکان تعویض سری
جنس سریاسفنج
آبگیر
امکان تنظیم طول
نوعشیشه پاک‌کن
موجود نیست
زمین شوی رزنبال مدل 00208
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زمین شوی رزنبال مدل 00208

Rozenbal 00208 Mop

مدلزمین شوی رزنبال مدل 00208
جنس سریحوله‌ای
آبگیر
امکان تعویض سری
نوعآب کشی
امکان تنظیم طول
موجود نیست
زمین شوی رزنبال مدل 00437
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زمین شوی رزنبال مدل 00437

Rozenbal 00437 Mop

مدلزمین شوی رزنبال مدل 00437
امکان تعویض سری
امکان تنظیم طول
نوعآب کشی
آبگیر
جنس سریحوله‌ای
موجود نیست
یدک زمین شوی رزنبال مدل 30360
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

یدک زمین شوی رزنبال مدل 30360

Rozenbal 30360 Mop Spare

مدلیدک زمین شوی رزنبال مدل 30360
جنس سریاسفنج
امکان تعویض سری
آبگیر
نوعآب جمع کن
امکان تنظیم طول
موجود نیست
یدک زمین شوی رزنبال مدل 00444
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

یدک زمین شوی رزنبال مدل 00444

Rozenbal 00444 Mop Spare

مدلیدک زمین شوی رزنبال مدل 00444
نوعآب کشی
امکان تنظیم طول
امکان تعویض سری
جنس سریحوله‌ای
آبگیر
موجود نیست
زمین شوی رزنبال مدل R21252
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زمین شوی رزنبال مدل R21252

Rozenbal R212522 Mop

مدلزمین شوی رزنبال مدل R21252
آبگیر
نوعآب کشی
جنس سریطنابی
امکان تعویض سری
امکان تنظیم طول
موجود نیست
یدک شیشه شوی رزنبال مدل 213301
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

یدک شیشه شوی رزنبال مدل 213301

Rozenbal Sponge Blade 213301 Window Cleaner Spare

مدلیدک شیشه شوی رزنبال مدل 213301
امکان تنظیم طول
جنس سریاسفنج
نوعآب کشی آب جمع کن
آبگیر
موجود نیست
شیشه شوی رزنبال مدل اسفنجی 213201
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیشه شوی رزنبال مدل اسفنجی 213201

Rozenbal Sponge 213201 Window Cleaner

مدلشیشه شوی رزنبال مدل اسفنجی 213201
جنس سریاسفنج
نوعآب کشی آب جمع کن
آبگیر
امکان تنظیم طول
امکان تعویض سری
موجود نیست
زمین شوی رزنبال مدل پلاستیکی 55 سانتی‌متری 213413
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زمین شوی رزنبال مدل پلاستیکی 55 سانتی‌متری 213413

Rozenbal Plastic 55 cm 213413 Mop

مدلزمین شوی رزنبال مدل پلاستیکی 55 سانتی‌متری 213413
جنس سریپلاستیک
نوعآب کشی
موجود نیست
زمین شوی رزنبال مدل کتان ایتالیایی 211000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زمین شوی رزنبال مدل کتان ایتالیایی 211000

Rozenbal Italian Cotton 211000 Mop

مدلزمین شوی رزنبال مدل کتان ایتالیایی 211000
جنس سریطنابی
نوعآب جمع کن
موجود نیست
زمین شوی رزنبال مدل اسفنجی با دسته آلومینیومی 212538
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

زمین شوی رزنبال مدل اسفنجی با دسته آلومینیومی 212538

Rozenbal Sponge With Aluminum Handle 212538 Mop

مدلزمین شوی رزنبال مدل اسفنجی با دسته آلومینیومی 212538
امکان تعویض سری
جنس سریاسفنج
نوعآب جمع کن
امکان تنظیم طول
آبگیر
موجود نیست
انتخاب گروه