محصولات سایت

تلویزیون دوو Tv2 Daewoo

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون دوو نوترین ها خوش آمدید

تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-55H1800-DPB سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-55H1800-DPB سایز 55 اینچ

Daewoo DLE-55H1800-DPB LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-55H1800-DPB سایز 55 اینچ
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DUHD-43H7000-DPB سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DUHD-43H7000-DPB سایز 43 اینچ

Daewoo DUHD-43H7000-DPB Smart LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DUHD-43H7000-DPB سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
سه بعدی
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DLE-43H5100-DPB سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DLE-43H5100-DPB سایز 43 اینچ

Daewoo DLE-43H5100-DPB Smart LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DLE-43H5100-DPB سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
رابط هوشمند
تماس بگیرید
تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-55H2200-DPB سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-55H2200-DPB سایز 55 اینچ

Daewoo DLE-55H2200-DPB LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-55H2200-DPB سایز 55 اینچ
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DLE-55H5100-DPB سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DLE-55H5100-DPB سایز 55 اینچ

Daewoo DLE-55H5100-DPB Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DLE-55H5100-DPB سایز 55 اینچ
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-43H2200-DPB سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-43H2200-DPB سایز 43 اینچ

Daewoo DLE-43H2200-DPB LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-43H2200-DPB سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-55H2000-DPB سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-55H2000-DPB سایز 55 اینچ

Daewoo DLE-55H2000-DPB LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-55H2000-DPB سایز 55 اینچ
سه بعدی
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-50H2100-DPB سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-50H2100-DPB سایز 50 اینچ

Daewoo DLE-50H2100-DPB LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-50H2100-DPB سایز 50 اینچ
نوع صفحهتخت
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون اولد هوشمند خمیده دوو مدل OLED-65H9000 سایز 65 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون اولد هوشمند خمیده دوو مدل OLED-65H9000 سایز 65 اینچ

Daewoo OLED-65H9000 Curved Smart OLED TV 65 Inch

مدلتلویزیون اولد هوشمند خمیده دوو مدل OLED-65H9000 سایز 65 اینچ
تکنولوژی صفحهOLED
رابط هوشمند
سه بعدی
نوع صفحهخمیده
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-49H1800-DPB سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-49H1800-DPB سایز 49 اینچ

Daewoo DLE-49H1800-DPB LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-49H1800-DPB سایز 49 اینچ
آویز کردن به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
سه بعدی
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-43H1800-DPB سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-43H1800-DPB سایز 43 اینچ

Daewoo DLE-43H1800-DPB LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-43H1800-DPB سایز 43 اینچ
رابط هوشمند
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DUHD-75H7000-DPB سایز 75 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DUHD-75H7000-DPB سایز 75 اینچ

Daewoo DUHD-75H7000-DPB Smart LED TV 75 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DUHD-75H7000-DPB سایز 75 اینچ
سه بعدی
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-32H2000-DPB سایز 32 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-32H2000-DPB سایز 32 اینچ

Daewoo DLE-32H2000-DPB LED TV 32 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-32H2000-DPB سایز 32 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
سه بعدی
کیفیت تصویرHD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-43H2000-DPB سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-43H2000-DPB سایز 43 اینچ

Daewoo DLE-43H2000-DPB LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-43H2000-DPB سایز 43 اینچ
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-50H2000-DPB سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-50H2000-DPB سایز 50 اینچ

Daewoo DLE-50H2000-DPB LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-50H2000-DPB سایز 50 اینچ
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
رابط هوشمند
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-50H2200-DPB سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-50H2200-DPB سایز 50 اینچ

Daewoo DLE-50H2200-DPB LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-50H2200-DPB سایز 50 اینچ
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-43H2100-DPB سایز 43 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-43H2100-DPB سایز 43 اینچ

Daewoo DLE-43H2100-DPB LED TV 43 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-43H2100-DPB سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DUHD-55H7000-DPB سایز 55 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DUHD-55H7000-DPB سایز 55 اینچ

Daewoo DUHD-55H7000-DPB Smart LED TV 55 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DUHD-55H7000-DPB سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DUHD-49H7000-DPB سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DUHD-49H7000-DPB سایز 49 اینچ

Daewoo DUHD-49H7000-DPB Smart LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DUHD-49H7000-DPB سایز 49 اینچ
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
سه بعدی
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DLE-49H5100-DPB سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DLE-49H5100-DPB سایز 49 اینچ

Daewoo DLE-49H5100-DPB Smart LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DLE-49H5100-DPB سایز 49 اینچ
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
آویز کردن به دیوار
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DUHD-50G8000-DPB سایز 50 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DUHD-50G8000-DPB سایز 50 اینچ

Daewoo DUHD-50G8000-DPB Smart LED TV 50 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DUHD-50G8000-DPB سایز 50 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
آویز کردن به دیوار
موجود نیست
تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-49G5000-DPB سایز 49 اینچ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-49G5000-DPB سایز 49 اینچ

Daewoo DLE-49G5000-DPB LED TV 49 Inch

مدلتلویزیون ال ای دی دوو مدل DLE-49G5000-DPB سایز 49 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
سه بعدی
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست