محصولات سایت

ماشین لباسشویی اسنوا Washing Machines Snowa

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی اسنوا نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی اسنوا SWD-SS8030 با ظرفیت 5 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا SWD-SS8030 با ظرفیت 5 کیلوگرم

Snowa SWD-SS8030 Washing Machine - 5 Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا SWD-SS8030 با ظرفیت 5 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
بخارشو
ظرفیت دیگ5 کیلوگرم
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-184 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-184 ظرفیت 8 کیلوگرم

Snowa SWD-184 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-184 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa S ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa S ظرفیت 8 کیلوگرم

Snowa SWD-Octa S Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa S ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa C ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa C ظرفیت 8 کیلوگرم

Snowa SWM-840 Washing Machine 8KgSWD-Octa C

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa C ظرفیت 8 کیلوگرم
بخارشو
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-174F ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-174F ظرفیت 7 کیلوگرم

Snowa SWD-174F Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-174F ظرفیت 7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-171N ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-171N ظرفیت 7 کیلوگرم

Snowa SWD-171N Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-171N ظرفیت 7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-SS8010 ظرفیت 5 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-SS8010 ظرفیت 5 کیلوگرم

Snowa SWD-SS8010 Washing Machine 5Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-SS8010 ظرفیت 5 کیلوگرم
ظرفیت دیگ5 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWTS-GAM6515
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWTS-GAM6515

Snowa SWTS-GAM6515 Washing Machine

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWTS-GAM6515
ظرفیت دیگ6.5 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
بخارشو
قفل کودک
رتبه انرژیB
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-163S ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-163S ظرفیت 6 کیلوگرم

Snowa SWD-163S Washing Machine - 6 Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-163S ظرفیت 6 کیلوگرم
بخارشو
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-162C ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-162C ظرفیت 6 کیلوگرم

Snowa SWD-162C Washing Machine - 6 Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-162C ظرفیت 6 کیلوگرم
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-161W ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-161W ظرفیت 6 کیلوگرم

Snowa SWD-161W Washing Machine - 6 Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-161W ظرفیت 6 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
بخارشو
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371SN با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371SN با ظرفیت 7 کیلوگرم

Snowa SWD-371SN Wahsing Machine 7 Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371SN با ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
بخارشو
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371CN با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371CN با ظرفیت 7 کیلوگرم

Snowa SWD-371CN Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371CN با ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371WN با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371WN با ظرفیت 7 کیلوگرم

Snowa SWD-371WN Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-371WN با ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
قفل کودک
بخارشو
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-274SF ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-274SF ظرفیت 7 کیلوگرم

Snowa SWD-274SF Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-274SF ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
رتبه انرژی+A
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-274CF ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-274CF ظرفیت 7 کیلوگرم

Snowa SWD-274CF Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-274CF ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی+A
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-271SN ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-271SN ظرفیت 7 کیلوگرم

Snowa SWD-271SN Washing Machine 7 Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-271SN ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+A
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-271CN با ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-271CN با ظرفیت 7 کیلوگرم

Snowa SWD-271CN Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-271CN با ظرفیت 7 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
رتبه انرژی+A
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-SS8020 با ظرفیت 5 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-SS8020 با ظرفیت 5 کیلوگرم

Snowa SWD-SS8020 Washing Machine - 5 Kg

مدلماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-SS8020 با ظرفیت 5 کیلوگرم
بخارشو
ظرفیت دیگ5 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
انتخاب گروه