محصولات سایت

سطل بهازکالا Bucket Bahaz Kala

به فروشگاه اینترنتی سطل بهازکالا نوترین ها خوش آمدید

سطل زباله بهازکالا مدل S-P کد 554 ظرفیت6 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهازکالا مدل S-P کد 554 ظرفیت6 لیتری

مدلسطل زباله بهازکالا مدل S-P کد 554 ظرفیت6 لیتری
دارای پدال
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
دستگیره
کاربرددستشویی آشپزخانه اداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
تماس بگیرید
سطل زباله بهاز کالا مدل S-S-A ظرفیت 14 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهاز کالا مدل S-S-A ظرفیت 14 لیتر

مدلسطل زباله بهاز کالا مدل S-S-A ظرفیت 14 لیتر
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
دستگیره
کاربرددستشویی آشپزخانه اداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
تماس بگیرید
سطل زباله بهازکالا مدل 555 ظرفیت 6 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهازکالا مدل 555 ظرفیت 6 لیتر

مدلسطل زباله بهازکالا مدل 555 ظرفیت 6 لیتر
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
کاربرددستشویی آشپزخانه اداری
جنساستیل
تماس بگیرید
سطل زباله بهازکالا مدل 513 ظرفیت 14 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهازکالا مدل 513 ظرفیت 14 لیتر

مدلسطل زباله بهازکالا مدل 513 ظرفیت 14 لیتر
کاربرددستشویی آشپزخانه اداری
دستگیره
دارای پدال
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
تماس بگیرید
سطل زباله بهازکالا مدل 510 ظرفیت 14 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهازکالا مدل 510 ظرفیت 14 لیتر

مدلسطل زباله بهازکالا مدل 510 ظرفیت 14 لیتر
دستگیره
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
کاربرددستشویی آشپزخانه اداری
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل S- 508 ظرفیت 20 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل S- 508 ظرفیت 20 لیتری

مدلسطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل S- 508 ظرفیت 20 لیتری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
جنسفلز
کاربرددستشویی آشپزخانه اداری
نوعسطل دوتکه
دستگیره
تماس بگیرید
سطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل D.R 508 ظرفیت 20 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل D.R 508 ظرفیت 20 لیتری

مدلسطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل D.R 508 ظرفیت 20 لیتری
دستگیره
نوعسطل دوتکه
جنسفلز
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربرددستشویی آشپزخانه اداری
تماس بگیرید
سطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل A.M 508 ظرفیت 20 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل A.M 508 ظرفیت 20 لیتری

مدلسطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل A.M 508 ظرفیت 20 لیتری
دستگیره
دارای پدال
کاربرددستشویی آشپزخانه اداری
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله بهاز کالا مدل A.M 507 ظرفیت 45 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهاز کالا مدل A.M 507 ظرفیت 45 لیتری

مدلسطل زباله بهاز کالا مدل A.M 507 ظرفیت 45 لیتری
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
جنساستیل
دستگیره
کاربرداداری
تماس بگیرید
سطل زباله بهاز کالا مدل S- 507 ظرفیت 45 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهاز کالا مدل S- 507 ظرفیت 45 لیتری

مدلسطل زباله بهاز کالا مدل S- 507 ظرفیت 45 لیتری
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
نوعسطل دوتکه
جنسفلز
کاربرداداری
تماس بگیرید
سطل زباله بهاز کالا مدل D.R 506 ظرفیت 45 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهاز کالا مدل D.R 506 ظرفیت 45 لیتری

مدلسطل زباله بهاز کالا مدل D.R 506 ظرفیت 45 لیتری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردآشپزخانه اداری
جنساستیل
دارای پدال
دستگیره
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله بهاز کالا مدل A.M 506 ظرفیت 45 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهاز کالا مدل A.M 506 ظرفیت 45 لیتری

مدلسطل زباله بهاز کالا مدل A.M 506 ظرفیت 45 لیتری
کاربرداداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
جنساستیل
تماس بگیرید
سطل بهاز کالا مدل T 505
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل بهاز کالا مدل T 505

مدلسطل بهاز کالا مدل T 505
کاربرداداری
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
دستگیره
دارای پدال
تماس بگیرید
سطل بهاز کالا مدل S B 505
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل بهاز کالا مدل S B 505

مدلسطل بهاز کالا مدل S B 505
جنساستیل
کاربرداداری
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
تماس بگیرید
سطل بهاز کالا مدل T.A.- 505
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل بهاز کالا مدل T.A.- 505

مدلسطل بهاز کالا مدل T.A.- 505
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربرداداری
دارای پدال
تماس بگیرید
سطل بهاز کالا مدل A.D.M505
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل بهاز کالا مدل A.D.M505

مدلسطل بهاز کالا مدل A.D.M505
جنساستیل
کاربرداداری
دارای پدال
دستگیره
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل T-504 ظرفیت 6 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل T-504 ظرفیت 6 لیتری

مدلسطل زباله پدالی بهاز کالا مدل T-504 ظرفیت 6 لیتری
دستگیره
کاربردحمام دستشویی آشپزخانه اداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل S-504 ظرفیت 6 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل S-504 ظرفیت 6 لیتری

مدلسطل زباله پدالی بهاز کالا مدل S-504 ظرفیت 6 لیتری
نوعسطل دوتکه
کاربردحمام دستشویی آشپزخانه اداری
دارای پدال
جنساستیل
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
تماس بگیرید
سطل زباله بهاز کالا مدل T.A-504 ظرفیت 6 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهاز کالا مدل T.A-504 ظرفیت 6 لیتری

مدلسطل زباله بهاز کالا مدل T.A-504 ظرفیت 6 لیتری
نوعسطل دوتکه
دستگیره
کاربردحمام دستشویی آشپزخانه اداری
جنساستیل
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل A.M-504 ظرفیت 6 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل A.M-504 ظرفیت 6 لیتری

مدلسطل زباله پدالی بهاز کالا مدل A.M-504 ظرفیت 6 لیتری
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
کاربردحمام دستشویی آشپزخانه اداری
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل 503 ظرفیت 14 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل 503 ظرفیت 14 لیتری

مدلسطل زباله پدالی بهاز کالا مدل 503 ظرفیت 14 لیتری
جنساستیل
دارای پدال
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردحمام دستشویی آشپزخانه اداری
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل T.S-500 ظرفیت 3 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل T.S-500 ظرفیت 3 لیتری

مدلسطل زباله پدالی بهاز کالا مدل T.S-500 ظرفیت 3 لیتری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
کاربردحمام دستشویی آشپزخانه اداری
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
دارای پدال
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل S-500 ظرفیت 3 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل S-500 ظرفیت 3 لیتری

مدلسطل زباله پدالی بهاز کالا مدل S-500 ظرفیت 3 لیتری
نوعسطل دوتکه
جنسفلز
دارای پدال
کاربردحمام دستشویی آشپزخانه اداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره