محصولات سایت

سطل پلاستیک سلمان Bucket Salman Plastic

به فروشگاه اینترنتی سطل پلاستیک سلمان نوترین ها خوش آمدید

سطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل ایفل
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل ایفل

مدلسطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل ایفل
جنسپلاستیک
نوعسطل یک‌تکه
کاربردحمام دستشویی اتاق خواب اداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
دستگیره
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی سلمان پلاستیک مدل گلبرگ 520
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی سلمان پلاستیک مدل گلبرگ 520

مدلسطل زباله پدالی سلمان پلاستیک مدل گلبرگ 520
نوعسطل یک‌تکه
جنسپلاستیک
دارای پدال
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردآشپزخانه اداری
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی سلمان پلاستیک مدل گلبرگ 380
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی سلمان پلاستیک مدل گلبرگ 380

مدلسطل زباله پدالی سلمان پلاستیک مدل گلبرگ 380
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
دارای پدال
نوعسطل یک‌تکه
جنسپلاستیک
کاربردآشپزخانه اداری
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی سلمان پلاستیک مدل گلبرگ 280
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی سلمان پلاستیک مدل گلبرگ 280

مدلسطل زباله پدالی سلمان پلاستیک مدل گلبرگ 280
کاربردحمام دستشویی اتاق خواب اداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
جنسپلاستیک
دارای پدال
نوعسطل یک‌تکه
تماس بگیرید
سطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل یاس کوچک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل یاس کوچک

مدلسطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل یاس کوچک
نوعسطل یک‌تکه
کاربردحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه اداری
دستگیره
دارای پدال
جنسپلاستیک
مقاومت در برابر رطوبت و آب
تماس بگیرید
سطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل یاس بزرگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل یاس بزرگ

مدلسطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل یاس بزرگ
دارای پدال
کاربردآشپزخانه اداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل یک‌تکه
جنسپلاستیک
دستگیره
تماس بگیرید
سطل زباله سلمان پلاستیک مدل 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله سلمان پلاستیک مدل 24

مدلسطل زباله سلمان پلاستیک مدل 24
نوعسطل یک‌تکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنسپلاستیک
کاربردآشپزخانه اداری
دارای پدال
دستگیره
تماس بگیرید
سطل زباله سلمان پلاستیک مدل 10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله سلمان پلاستیک مدل 10

مدلسطل زباله سلمان پلاستیک مدل 10
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنسپلاستیک
کاربردحمام آشپزخانه اداری
دارای پدال
نوعسطل یک‌تکه
تماس بگیرید
سطل زباله سلمان پلاستیک مدل 8
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله سلمان پلاستیک مدل 8

مدلسطل زباله سلمان پلاستیک مدل 8
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
دستگیره
کاربردحمام آشپزخانه اداری
نوعسطل یک‌تکه
جنسپلاستیک
تماس بگیرید
سطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل 660
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل 660

مدلسطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل 660
کاربردحمام دستشویی اتاق خواب اداری
جنسپلاستیک
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل یک‌تکه
دارای پدال
تماس بگیرید
سطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل 620
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل 620

مدلسطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل 620
جنسپلاستیک
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردحمام دستشویی اتاق خواب اداری
دارای پدال
نوعسطل یک‌تکه
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی سلمان پلاستیک مدل گلبرگ 240
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی سلمان پلاستیک مدل گلبرگ 240

مدلسطل زباله پدالی سلمان پلاستیک مدل گلبرگ 240
دستگیره
دارای پدال
جنسپلاستیک
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل یک‌تکه
کاربردحمام دستشویی اتاق خواب اداری
تماس بگیرید
سطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل ال یاس
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل ال یاس

مدلسطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل ال یاس
جنسپلاستیک
کاربردحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه اداری
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
موجود نیست
سطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل 600
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل 600

مدلسطل زباله بادبزنی سلمان پلاستیک مدل 600
نوعسطل یک‌تکه
جنسپلاستیک
دارای پدال
کاربردحمام دستشویی اتاق خواب اداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
موجود نیست
انتخاب گروه