محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ پالس کنترل Power Strip Pulse Control

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ پالس کنترل نوترین ها خوش آمدید

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC103 مناسب برای کامپیوتر به طول 3 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC103 مناسب برای کامپیوتر به طول 3 متر

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC103 مناسب برای کامپیوتر به طول 3 متر
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاچهار عدد
دکمه ON و OFF
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC100 مناسب برای کامپیوتر به طول 1.8 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC100 مناسب برای کامپیوتر به طول 1.8 متر

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC100 مناسب برای کامپیوتر به طول 1.8 متر
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاچهار عدد
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR103 مناسب برای یخچال به طول 3 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR103 مناسب برای یخچال به طول 3 متر

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR103 مناسب برای یخچال به طول 3 متر
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR100 مناسب برای یخچال به طول 1.8 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR100 مناسب برای یخچال به طول 1.8 متر

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR100 مناسب برای یخچال به طول 1.8 متر
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاچهار عدد
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR200 مناسب برای یخچال
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR200 مناسب برای یخچال

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR200 مناسب برای یخچال
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهادو عدد
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR703 مناسب برای یخچال به طول 3 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR703 مناسب برای یخچال به طول 3 متر

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR703 مناسب برای یخچال به طول 3 متر
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
تعداد پریزهاسه عدد
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC300

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC300
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاشش عدد
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC300 مناسب برای کامپیوتر به طول 1.8 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC300 مناسب برای کامپیوتر به طول 1.8 متر

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCC300 مناسب برای کامپیوتر به طول 1.8 متر
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاشش عدد
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR700 مناسب برای یخچال به طول 1.8 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR700 مناسب برای یخچال به طول 1.8 متر

مدلمحافظ ولتاژ پالس کنترل مدل PCR700 مناسب برای یخچال به طول 1.8 متر
تعداد پریزهاسه عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
انتخاب گروه