محصولات سایت

جاروبرقی سنکور Vaccum Cleaner Sencor

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی سنکور نوترین ها خوش آمدید

جارو برقی رباتیک سنکور مدل SVC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی رباتیک سنکور مدل SVC

Sencor SVC Robotic Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی رباتیک سنکور مدل SVC
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جارو برقی رباتیک سنکور مدل SVC CLEEN
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی رباتیک سنکور مدل SVC CLEEN

Sencor SVC CLEEN Robotic Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی رباتیک سنکور مدل SVC CLEEN
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جارو برقی سنکور مدل SVC TIZIO
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سنکور مدل SVC TIZIO

Sencor SVC TIZIO Vacuum Cleane

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC TIZIO
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جارو برقی سنکور مدل SVC 7PE
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سنکور مدل SVC 7PE

Sencor SVC 7PE Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 7PE
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جارو برقی سنکور مدلSVC 682VT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سنکور مدلSVC 682VT

Sencor SVC 682VT Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سنکور مدلSVC 682VT
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 11
تماس بگیرید
جارو برقی سنکور مدل SVC 6000BK
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سنکور مدل SVC 6000BK

Sencor SVC 6000BK Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 6000BK
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جارو برقی سنکور مدل SVC 9000BK
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سنکور مدل SVC 9000BK

Sencor SVC 9000BK Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 9000BK
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
تماس بگیرید
جارو برقی سنکور مدلSVC 7CA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سنکور مدلSVC 7CA

Sencor SVC 7CA Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سنکور مدلSVC 7CA
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جارو برقی سنکور مدل SVC 8501TI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سنکور مدل SVC 8501TI

Sencor SVC 8501TI Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 8501TI
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جارو برقی سنکور مدل SVC 840RD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سنکور مدل SVC 840RD

Sencor SVC 840RD Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 840RD
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جارو برقی سنکور مدل SVC 684TQ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سنکور مدل SVC 684TQ

Sencor SVC 684TQ Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 684TQ
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 11
موجود نیست
جارو برقی سنکور مدل SVC 1040SL
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سنکور مدل SVC 1040SL

Sencor SVC 1040SL Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 1040SL
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 11
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جارو برقی سنکور مدل SVC 3001 ORCA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سنکور مدل SVC 3001 ORCA

Sencor SVC 3001 ORCA Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 3001 ORCA
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جارو برقی سنکور مدل SVC 900 GEMINO
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سنکور مدل SVC 900 GEMINO

Sencor SVC 900 GEMINO Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سنکور مدل SVC 900 GEMINO
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
انتخاب گروه