محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ تی ان ای Power Strip Tna

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ تی ان ای نوترین ها خوش آمدید

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 8KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 8KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 8KVA
محافظ داخلی
تعداد پریزهادو عدد
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 5KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 5KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 5KVA
محافظ داخلی
تعداد پریزهادو عدد
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 3KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 3KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 3KVA
تعداد پریزهادو عدد
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 2KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 2KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 2KVA
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهادو عدد
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 1KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 1KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 1KVA
تعداد پریزهادو عدد
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 20KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 20KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 20KVA
تعداد پریزهادو عدد
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
موجود نیست
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 10KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 10KVA

مدلاستابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 10KVA
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهادو عدد
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
موجود نیست
انتخاب گروه