محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ گروه صنعتی سارا ترانس Power Strip Sara Trans Industrial Group

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ گروه صنعتی سارا ترانس نوترین ها خوش آمدید

محافظ ولتاژ سارا مدل P156S مناسب برای یخچال
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ سارا مدل P156S مناسب برای یخچال

Sara P156F Voltage Protector For Refrigerator

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P156S مناسب برای یخچال
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهایک عدد
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
استابیلایزر سارا مدل T138S ظرفیت 8000VA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابیلایزر سارا مدل T138S ظرفیت 8000VA

Sara T138S STABILIZER 8000VA

مدلاستابیلایزر سارا مدل T138S ظرفیت 8000VA
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
استابیلایزر سارا مدل T135S ظرفیت 3500VA مناسب ماشین لباسشویی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابیلایزر سارا مدل T135S ظرفیت 3500VA مناسب ماشین لباسشویی

Sara T135S STABILIZER 3500VA For Washing Machine

مدلاستابیلایزر سارا مدل T135S ظرفیت 3500VA مناسب ماشین لباسشویی
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
تماس بگیرید
استابیلایزر سارا مدل T132S ظرفیت 2500VA مناسب یخچال
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابیلایزر سارا مدل T132S ظرفیت 2500VA مناسب یخچال

Sara T132S STABILIZER 2500VA For Refrigerator

مدلاستابیلایزر سارا مدل T132S ظرفیت 2500VA مناسب یخچال
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تعداد پریزهادو عدد
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
استابیلایزر سارا مدل T127F ظرفیت 700VA مناسب برای تلویزیون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابیلایزر سارا مدل T127F ظرفیت 700VA مناسب برای تلویزیون

Sara T127F STABILIZER 700VA For TV

مدلاستابیلایزر سارا مدل T127F ظرفیت 700VA مناسب برای تلویزیون
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ سارا مدل P650 مناسب برای کولرگازی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ سارا مدل P650 مناسب برای کولرگازی

Sara P650 Voltage Protector For Air Conditioner

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P650 مناسب برای کولرگازی
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهایک عدد
محافظ داخلی
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ سارا مدل P520 مناسب برای ماشین ظرف شویی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ سارا مدل P520 مناسب برای ماشین ظرف شویی

Sara P520 Voltage Protector For Dishwasher

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P520 مناسب برای ماشین ظرف شویی
تعداد پریزهادو عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ سارا مدل P156F مناسب برای پکیج و تلویزیون
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ سارا مدل P156F مناسب برای پکیج و تلویزیون

Sara P156F Voltage Protector For Heating Package And TV

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P156F مناسب برای پکیج و تلویزیون
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهایک عدد
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ سارا مدل P254 مناسب برای یخچال به طول 1.6 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ سارا مدل P254 مناسب برای یخچال به طول 1.6 متر

Sara P254 Voltage Protector For Refrigerator 1.6m

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P254 مناسب برای یخچال به طول 1.6 متر
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تعداد پریزهادو عدد
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ سارا مدل P256F مناسب برای یخچال
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ سارا مدل P256F مناسب برای یخچال

Sara P256F Voltage Protector For Refrigerator

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P256F مناسب برای یخچال
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهادو عدد
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ سارا مدل P152S مناسب برای تلویزیون و کامپیوتر به طول 3 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ سارا مدل P152S مناسب برای تلویزیون و کامپیوتر به طول 3 متر

Sara P152S Voltage Protector For TV and PC 3m

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P152S مناسب برای تلویزیون و کامپیوتر به طول 3 متر
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ سارا مدل P152S مناسب برای تلویزیون و کامپیوتر به طول 1.6 متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ سارا مدل P152S مناسب برای تلویزیون و کامپیوتر به طول 1.6 متر

Sara P152S Voltage Protector For TV and PC 1.6m

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P152S مناسب برای تلویزیون و کامپیوتر به طول 1.6 متر
محافظ داخلی
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ سارا مدل P152F مناسب برای تلویزیون و کامپیوتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ سارا مدل P152F مناسب برای تلویزیون و کامپیوتر

Sara P152F Voltage Protector For TV and PC

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P152F مناسب برای تلویزیون و کامپیوتر
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ سارا مدل P255 مخصوص یخچال
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ سارا مدل P255 مخصوص یخچال

Sara P255 Voltage Protector For Refrigerator

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P255 مخصوص یخچال
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهادو عدد
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
موجود نیست
محافظ ولتاژ سارا مدل P256F مخصوص کامپیوتر و ادوات صوتی و تصویری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ سارا مدل P256F مخصوص کامپیوتر و ادوات صوتی و تصویری

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P256F مخصوص کامپیوتر و ادوات صوتی و تصویری
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تعداد پریزهاچهار عدد
موجود نیست
محافظ ولتاژ سارا مدل P630 مخصوص اسپلیت و کولر گازی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ سارا مدل P630 مخصوص اسپلیت و کولر گازی

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P630 مخصوص اسپلیت و کولر گازی
محافظ داخلی
تعداد پریزهایک عدد
دکمه ON و OFF
موجود نیست
استابیلایزر سارا مدل T136S ظرفیت 6000VA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابیلایزر سارا مدل T136S ظرفیت 6000VA

Sara T136S STABILIZER 6000VA

مدلاستابیلایزر سارا مدل T136S ظرفیت 6000VA
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
موجود نیست
محافظ ولتاژ سارا مدل P121F
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ سارا مدل P121F

Sara P121F Voltage Protector

مدلمحافظ ولتاژ سارا مدل P121F
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
موجود نیست
انتخاب گروه