محصولات سایت

کولر گازی توشیبا Air%20Conditioner Toshiba

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی توشیبا نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی توشیبا مدل RAS-24S3AHS-EE 24000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی توشیبا مدل RAS-24S3AHS-EE 24000

Toshiba RAS-24S3AHS-EE 24000 Air Conditioner

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-24S3AHS-EE 24000
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی توشیبا مدل RAS-18S3AV-E 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی توشیبا مدل RAS-18S3AV-E 18000

Toshiba RAS-18S3AV-E 18000 Air Conditioner

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-18S3AV-E 18000
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی توشیبا مدل RAS-18S3AHS-EE 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی توشیبا مدل RAS-18S3AHS-EE 18000

Toshiba RAS-18S3AHS-EE 18000 Air Conditioner

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-18S3AHS-EE 18000
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی توشیبا مدل RAS-13S3AHS-EE 13000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی توشیبا مدل RAS-13S3AHS-EE 13000

Toshiba RAS-13S3AHS-EE 13000 Air Conditioner

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-13S3AHS-EE 13000
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی توشیبا مدل RAS-10S3AHS-EE 10000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی توشیبا مدل RAS-10S3AHS-EE 10000

Toshiba RAS-10S3AHS-EE 10000 Air Conditioner

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-10S3AHS-EE 10000
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی توشیبا مدل RAS-32N3A-AR 32000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی توشیبا مدل RAS-32N3A-AR 32000

Toshiba RAS-32N3A-AR 32000 Air Conditioner

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-32N3A-AR 32000
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش
موجود نیست
کولر گازی توشیبا مدل RAS-30N3A-AR 30000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی توشیبا مدل RAS-30N3A-AR 30000

Toshiba RAS-30N3A-AR 30000 Air Conditioner

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-30N3A-AR 30000
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش
موجود نیست
کولر گازی توشیبا مدل RAS-22S3AV-E 22000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی توشیبا مدل RAS-22S3AV-E 22000

Toshiba RAS-22S3AV-E 22000 Air Conditioner

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-22S3AV-E 22000
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی توشیبا مدل RAS-13S3AV-E 13000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی توشیبا مدل RAS-13S3AV-E 13000

Toshiba RAS-13S3AV-E 13000 Air Conditioner

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-13S3AV-E 13000
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی توشیبا مدل RAS-10S3AV-E 10000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی توشیبا مدل RAS-10S3AV-E 10000

Toshiba RAS-10S3AV-E 10000 Air Conditioner

مدلکولر گازی توشیبا مدل RAS-10S3AV-E 10000
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت