محصولات سایت

کولر گازی آکس Air%20Conditioner Aux

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی آکس نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی آکس مدل ASTW-24A4/LH
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل ASTW-24A4/LH

ASTW-24A4/LH Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل ASTW-24A4/LH
کارکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورپیستونی
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل ASTW-18A4/LH
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل ASTW-18A4/LH

ASTW-18A4/LH Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل ASTW-18A4/LH
کارکردسرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورپیستونی
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل ASW-H24A4/DA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل ASW-H24A4/DA

ASW-H24A4/DA Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H24A4/DA
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل ASW-H18A4/DA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل ASW-H18A4/DA

ASW-H18A4/DA Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H18A4/DA
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل ASW-H12A4/DA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل ASW-H12A4/DA

ASW-H12A4/DA Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H12A4/DA
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل ASW-H09A4/DA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل ASW-H09A4/DA

ASW-H09A4/DA Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل ASW-H09A4/DA
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل AX-H30A4/LC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل AX-H30A4/LC

AUX AX-H30A4/LC Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل AX-H30A4/LC
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل AX-H24A4/LC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل AX-H24A4/LC

AUX AX-H24A4/LC Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل AX-H24A4/LC
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل AX-H18A4/LC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل AX-H18A4/LC

AUX AX-H18A4/LC Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل AX-H18A4/LC
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل AX-H12A4/LC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل AX-H12A4/LC

AUX AX-H12A4/LC Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل AX-H12A4/LC
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
کولر گازی آکس مدل AX-H09A4/LC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی آکس مدل AX-H09A4/LC

AUX AX-H09A4/LC Air Conditioner

مدلکولر گازی آکس مدل AX-H09A4/LC
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
انتخاب گروه