محصولات سایت

کولر گازی تراست Air%20Conditioner Trust

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی تراست نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی تراست مدل TMSAB-12H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-12H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-12H410A
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMSAB-09H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-09H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-09H410A
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMNINVAB-30H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMNINVAB-30H410A

Trust TMNINVAB-30H410A Air Conditioner

مدلکولر گازی تراست مدل TMNINVAB-30H410A
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMNINVTC-24H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMNINVTC-24H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMNINVTC-24H410A
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMNINVAB-18H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMNINVAB-18H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMNINVAB-18H410A
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMNINVTC-12H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMNINVTC-12H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMNINVTC-12H410A
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMNINVTC-09H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMNINVTC-09H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMNINVTC-09H410A
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMSAB-36H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-36H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-36H410A
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMSAB-30H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-30H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-30H410A
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMSAB-24H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-24H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-24H410A
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMSAB-18H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-18H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-18H410A
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMSAB-12H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-12H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-12H410A
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی تراست مدل TMSAB-09H410A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تراست مدل TMSAB-09H410A

مدلکولر گازی تراست مدل TMSAB-09H410A
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
انتخاب گروه