محصولات سایت

چای ساز مونوتک Tea Makers Monotec

به فروشگاه اینترنتی چای ساز مونوتک نوترین ها خوش آمدید

چای ساز مونوتک مدل MTK-1325
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK-1325

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1325
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز مونوتک مدل MTK-1364
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK-1364

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1364
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز مونوتک مدل MTM-1650
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTM-1650

MONOTEC MTM-1650 TEA MAKER

مدلچای ساز مونوتک مدل MTM-1650
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز مونوتک مدل MTK-1431
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK-1431

MONOTEC MTK-1431 TEA MAKER

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1431
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز مونوتک مدل MTK-1203
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK-1203

MONOTEC MTK-1203 TEAA MAKER

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1203
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
تماس بگیرید
چای ساز مونوتک مدل MTK-1209
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK-1209

MONOTEC MTK-1209 TEA MAKER

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1209
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز مونوتک مدل MTK-1405
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK-1405

MONOTEC MTK-1405

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1405
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
تماس بگیرید
چای ساز مونوتک مدل MTK-0209
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK-0209

MONOTEC MTK-0209 TEA MAKER

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-0209
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز مونوتک مدل MTK-1325
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK-1325

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1325
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
چای ساز مونوتک مدل MTK0209
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK0209

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK0209
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
انتخاب گروه