محصولات سایت

ظروف پخت و پز پدرینی Cookware Pedrini

به فروشگاه اینترنتی ظروف پخت و پز پدرینی نوترین ها خوش آمدید

قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 26 سانتی‌متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 26 سانتی‌متر

Pedrini Moon Stone Pot Size 26

مدلقابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 26 سانتی‌متر
تعداد دستهیک عدد
جنس بدنهآلومینیوم
در دار
روکشگرانیت
موجود نیست
تابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 28

Pedrini Moon Stone Pan Size 28

مدلتابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 28
تعداد دستهیک عدد
در دار
روکشگرانیت
جنس بدنهآلومینیوم
موجود نیست
تابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 30

Pedrini Moon Stone Pan Size 30

مدلتابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 30
روکشگرانیت
در دار
تعداد دستهیک عدد
جنس بدنهآلومینیوم
موجود نیست
تابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 20

Pedrini Moon Stone Pan Size 20

مدلتابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 20
در دار
روکشگرانیت
تعداد دستهیک عدد
جنس بدنهآلومینیوم
موجود نیست
تابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 26

Pedrini Moon Stone Pan Size 26

مدلتابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 26
جنس بدنهآلومینیوم
روکشگرانیت
در دار
تعداد دستهیک عدد
موجود نیست
تابه وک پدرینی مدل Moon Stone سایز 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تابه وک پدرینی مدل Moon Stone سایز 28

Pedrini Moon Stone Wok Pan Size 28

مدلتابه وک پدرینی مدل Moon Stone سایز 28
تعداد دستهیک عدد
جنس بدنهآلومینیوم
روکشگرانیت
در دار
موجود نیست
تابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 24

Pedrini Moon Stone Pan Size 24

مدلتابه پدرینی مدل Moon Stone سایز 24
تعداد دستهیک عدد
در دار
جنس بدنهآلومینیوم
روکشگرانیت
موجود نیست
نیم قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 24 سانتی‌متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نیم قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 24 سانتی‌متر

Pedrini Moon Stone Pot Size 24

مدلنیم قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 24 سانتی‌متر
تعداد دستهدو عدد
در دار
روکشگرانیت
جنس بدنهآلومینیوم
موجود نیست
قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 16 سانتی‌متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 16 سانتی‌متر

Pedrini Moon Stone Pot Size 16

مدلقابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 16 سانتی‌متر
روکشگرانیت
جنس بدنهآلومینیوم
تعداد دستهیک عدد
در دار
موجود نیست
تابه دردار پدرینی مدل Moon Stone سایز 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تابه دردار پدرینی مدل Moon Stone سایز 28

Pedrini Moon Stone Pan Size 28

مدلتابه دردار پدرینی مدل Moon Stone سایز 28
تعداد دستهیک عدد
جنس بدنهاستیل
روکشگرانیت
در دار
موجود نیست
قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 24 سانتی‌متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 24 سانتی‌متر

Pedrini Moon Stone Pot Size 24

مدلقابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 24 سانتی‌متر
جنس بدنهآلومینیوم
در دار
روکشگرانیت
تعداد دستهدو عدد
موجود نیست
قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 22 سانتی‌متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 22 سانتی‌متر

Pedrini Moon Stone Pot Size 22

مدلقابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 22 سانتی‌متر
تعداد دستهدو عدد
روکشگرانیت
جنس بدنهآلومینیوم
در دار
موجود نیست
قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 20 سانتی‌متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 20 سانتی‌متر

Pedrini Moon Stone Pot Size 20

مدلقابلمه در دار پدرینی مدل Moon Stone با قطر 20 سانتی‌متر
روکشگرانیت
جنس بدنهآلومینیوم
در دار
تعداد دستهدو عدد
موجود نیست
تابه گریل مربعی پدرینی سری Vanilla کد 9644 سایز 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تابه گریل مربعی پدرینی سری Vanilla کد 9644 سایز 28

Pedrini Vanilla 9644 Square Grill Frypanan Size 28

مدلتابه گریل مربعی پدرینی سری Vanilla کد 9644 سایز 28
در دار
تعداد دستهیک عدد
جنس بدنهسرامیک
موجود نیست
تابه گریل مربعی پدرینی سری Vanilla کد 9643 سایز 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تابه گریل مربعی پدرینی سری Vanilla کد 9643 سایز 24

Pedrini Vanilla 9643 Square Grill Frypanan Size 24

مدلتابه گریل مربعی پدرینی سری Vanilla کد 9643 سایز 24
در دار
جنس بدنهسرامیک
تعداد دستهیک عدد
موجود نیست
تابه وک پدرینی سری Vanilla کد 9641 سایز 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تابه وک پدرینی سری Vanilla کد 9641 سایز 28

Pedrini Vanilla 9641 Wok Frypan Size 28

مدلتابه وک پدرینی سری Vanilla کد 9641 سایز 28
تعداد دستهیک عدد
جنس بدنهسرامیک
در دار
موجود نیست
نیم قابلمه پدرینی سری Vanilla کد 9636 سایز 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

نیم قابلمه پدرینی سری Vanilla کد 9636 سایز 28

Pedrini Vanilla 9636 Half Pot Size 28

مدلنیم قابلمه پدرینی سری Vanilla کد 9636 سایز 28
در دار
جنس بدنهسرامیک
تعداد دستهدو عدد
موجود نیست
قابلمه پدرینی سری Vanilla کد 9626 سایز 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قابلمه پدرینی سری Vanilla کد 9626 سایز 24

Pedrini Vanilla 9626 Pot Size 24

مدلقابلمه پدرینی سری Vanilla کد 9626 سایز 24
تعداد دستهدو عدد
در دار
جنس بدنهسرامیک
موجود نیست
قابلمه پدرینی سری Vanilla کد 9624 سایز 20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قابلمه پدرینی سری Vanilla کد 9624 سایز 20

Pedrini Vanilla 9624 Pot Size 20

مدلقابلمه پدرینی سری Vanilla کد 9624 سایز 20
جنس بدنهآلومینیوم
در دار
روکشسرامیک
تعداد دستهدو عدد
موجود نیست
قابلمه تک دسته پدرینی سری Vanilla کد 9614 سایز 16
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قابلمه تک دسته پدرینی سری Vanilla کد 9614 سایز 16

Pedrini Vanilla 9614 Single Handle Pot Size 16

مدلقابلمه تک دسته پدرینی سری Vanilla کد 9614 سایز 16
تعداد دستهیک عدد
روکشسرامیک
در دار
جنس بدنهآلومینیوم
موجود نیست
تابه پدرینی سری Vanilla کد 9607 سایز 32
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تابه پدرینی سری Vanilla کد 9607 سایز 32

Pedrini Vanilla 9607 Frypan Size 32

مدلتابه پدرینی سری Vanilla کد 9607 سایز 32
در دار
جنس بدنهسرامیک
تعداد دستهیک عدد
موجود نیست
تابه پدرینی سری Vanilla کد 9606 سایز 30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تابه پدرینی سری Vanilla کد 9606 سایز 30

Pedrini Vanilla 9606 Frypan Size 30

مدلتابه پدرینی سری Vanilla کد 9606 سایز 30
تعداد دستهیک عدد
در دار
جنس بدنهسرامیک
موجود نیست
تابه پدرینی سری Vanilla کد 9605 سایز 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تابه پدرینی سری Vanilla کد 9605 سایز 28

Pedrini Vanilla 9605 Frypan Size 28

مدلتابه پدرینی سری Vanilla کد 9605 سایز 28
جنس بدنهسرامیک
در دار
تعداد دستهیک عدد
موجود نیست
تابه پدرینی سری Vanilla کد 9604 سایز 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

تابه پدرینی سری Vanilla کد 9604 سایز 26

Pedrini Vanilla 9604 Frypan Size 26

مدلتابه پدرینی سری Vanilla کد 9604 سایز 26
تعداد دستهیک عدد
جنس بدنهسرامیک
در دار
موجود نیست
صفحه 1 از 2