محصولات سایت

قالب شیرینی پزی پدرینی Pastryform Pedrini

به فروشگاه اینترنتی قالب شیرینی پزی پدرینی نوترین ها خوش آمدید

قالب کیک سیلیکونی 6 پارچه پدرینی سری دلچی سایز کوچک کد 03GD307
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک سیلیکونی 6 پارچه پدرینی سری دلچی سایز کوچک کد 03GD307

Pedrini Dolci 6 Pieces Sillicone Cake Pan Size Small 03GD307

مدلقالب کیک سیلیکونی 6 پارچه پدرینی سری دلچی سایز کوچک کد 03GD307
نوعقالب شیرینی پزی
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنسپلی پروپیلن
موجود نیست
قالب کیک سیلیکونی 6 پارچه پدرینی سری دلچی سایز بزرگ کد 03GD317
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک سیلیکونی 6 پارچه پدرینی سری دلچی سایز بزرگ کد 03GD317

Pedrini Dolci 6 Pieces Sillicone Cake Pan Size Large 03GD317

مدلقالب کیک سیلیکونی 6 پارچه پدرینی سری دلچی سایز بزرگ کد 03GD317
قابلیت شستشو در ظرفشویی
نوعقالب شیرینی پزی
جنسپلی پروپیلن
موجود نیست
قالب کیک مربع پدرینی سری دلچی کد 03GD120 سایز 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک مربع پدرینی سری دلچی کد 03GD120 سایز 24

Pedrini Dolci Square Cake Pan 03GD120 Size 24

مدلقالب کیک مربع پدرینی سری دلچی کد 03GD120 سایز 24
جنساستیل
قابلیت شستشو در ظرفشویی
نوعقالب کیک
موجود نیست
قالب نان پدرینی سری دلچی کد 03GD118 سایز 25
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب نان پدرینی سری دلچی کد 03GD118 سایز 25

Pedrini Dolci Loaf Pan 03GD118 Size 25

مدلقالب نان پدرینی سری دلچی کد 03GD118 سایز 25
جنساستیل
نوعقالب کیک
قابلیت شستشو در ظرفشویی
موجود نیست
قالب کیک پدرینی سری دلچی طرح گلریز کد 03GD117 سایز 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک پدرینی سری دلچی طرح گلریز کد 03GD117 سایز 26

Pedrini Dolci Golriz Cake Pan 03GD117 Size 26

مدلقالب کیک پدرینی سری دلچی طرح گلریز کد 03GD117 سایز 26
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
نوعقالب کیک
موجود نیست
قالب کیک پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD109 سایز 25
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD109 سایز 25

Pedrini Dolci Heart Shaped Cake Pan 03GD109 Size 25

مدلقالب کیک پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD109 سایز 25
نوعقالب کیک
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
موجود نیست
قالب کیک کمر بازشو و حلقوی پدرینی سری دلچی کد 03GD106 سایز 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک کمر بازشو و حلقوی پدرینی سری دلچی کد 03GD106 سایز 26

Pedrini Dolci Springform And Ring Shaped Cake Pan 03GD106 Size 26

مدلقالب کیک کمر بازشو و حلقوی پدرینی سری دلچی کد 03GD106 سایز 26
نوعقالب کیک
جنساستیل
قابلیت شستشو در ظرفشویی
موجود نیست
قالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD102 سایز 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD102 سایز 26

Pedrini Dolci Springform Cake Pan 03GD102 Size 26

مدلقالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD102 سایز 26
جنساستیل
قابلیت شستشو در ظرفشویی
نوعقالب کیک
موجود نیست
قالب تارت 6 پارچه پدرینی سری دلچی کد 03GD217
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب تارت 6 پارچه پدرینی سری دلچی کد 03GD217

Pedrini Dolci Tart Pan 03GD217 Pack Of 6

مدلقالب تارت 6 پارچه پدرینی سری دلچی کد 03GD217
نوعقالب شیرینی پزی
جنساستیل
موجود نیست
قالب کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD216
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD216

Pedrini Dolci Assorted 6 Pieces Cake Pan 03GD216

مدلقالب کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD216
جنساستیل
نوعقالب کیک
موجود نیست
قالب کیک حلقه ای طرح دار پدرینی سری دلچی کد 03GD124 سایز 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک حلقه ای طرح دار پدرینی سری دلچی کد 03GD124 سایز 24

Pedrini Dolci Bundform Cake Pan 03GD124 Size 24

مدلقالب کیک حلقه ای طرح دار پدرینی سری دلچی کد 03GD124 سایز 24
جنساستیل
قابلیت شستشو در ظرفشویی
نوعقالب کیک
موجود نیست
قالب کارامل 4 پارچه پدرینی سری دلچی کد 03GD123 سایز 8
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کارامل 4 پارچه پدرینی سری دلچی کد 03GD123 سایز 8

Pedrini Dolci 4-Piece Caramel Pan 03GD123 Size 8

مدلقالب کارامل 4 پارچه پدرینی سری دلچی کد 03GD123 سایز 8
جنساستیل
قابلیت شستشو در ظرفشویی
نوعقالب کیک
موجود نیست
قالب کیک 12 حفره ای پدرینی سری دلچی کد 03GD122
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک 12 حفره ای پدرینی سری دلچی کد 03GD122

Pedrini Dolci 12 Holes Cake Pan 03GD122

مدلقالب کیک 12 حفره ای پدرینی سری دلچی کد 03GD122
نوعقالب شیرینی پزی
جنساستیل
قابلیت شستشو در ظرفشویی
موجود نیست
قالب نان پدرینی سری دلچی کد 03GD119 سایز 30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب نان پدرینی سری دلچی کد 03GD119 سایز 30

Pedrini Dolci Loaf Pan 03GD119 Size 30

مدلقالب نان پدرینی سری دلچی کد 03GD119 سایز 30
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
نوعقالب کیک
موجود نیست
قالب کیک پدرینی سری دلچی کد 03GD116 سایز 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک پدرینی سری دلچی کد 03GD116 سایز 28

Pedrini Dolci Cake Pan 03GD116 Size 28

مدلقالب کیک پدرینی سری دلچی کد 03GD116 سایز 28
نوعقالب کیک
جنساستیل
قابلیت شستشو در ظرفشویی
موجود نیست
قالب پودینگ پدرینی سری دلچی کد 03GD114 سایز 22
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب پودینگ پدرینی سری دلچی کد 03GD114 سایز 22

Pedrini Dolci Pudding Pan 03GD114 Size 22

مدلقالب پودینگ پدرینی سری دلچی کد 03GD114 سایز 22
جنساستیل
قابلیت شستشو در ظرفشویی
نوعقالب کیک
موجود نیست
قالب کیک حلقه ای پدرینی سری دلچی کد 03GD113 سایز 25
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک حلقه ای پدرینی سری دلچی کد 03GD113 سایز 25

Pedrini Dolci Ring Shaped Cake Pan 03GD113 Size 25

مدلقالب کیک حلقه ای پدرینی سری دلچی کد 03GD113 سایز 25
نوعقالب کیک
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
موجود نیست
قالب تارت پدرینی سری دلچی کد 03GD108 سایز 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب تارت پدرینی سری دلچی کد 03GD108 سایز 28

Pedrini Dolci Tart Pan 03GD108 Size 28

مدلقالب تارت پدرینی سری دلچی کد 03GD108 سایز 28
جنساستیل
قابلیت شستشو در ظرفشویی
نوعقالب کیک
موجود نیست
قالب کیک کمر بازشو و حلقوی پدرینی سری دلچی کد 03GD107 سایز 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک کمر بازشو و حلقوی پدرینی سری دلچی کد 03GD107 سایز 28

Pedrini Dolci Springform And Ring Shaped Cake Pan 03GD107 Size 28

مدلقالب کیک کمر بازشو و حلقوی پدرینی سری دلچی کد 03GD107 سایز 28
نوعقالب کیک
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
موجود نیست
قالب کیک کمر بازشو و حلقوی پدرینی سری دلچی کد 03GD105 سایز 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک کمر بازشو و حلقوی پدرینی سری دلچی کد 03GD105 سایز 24

Pedrini Dolci Springform And Ring Shaped Cake Pan 03GD105 Size 24

مدلقالب کیک کمر بازشو و حلقوی پدرینی سری دلچی کد 03GD105 سایز 24
جنساستیل
قابلیت شستشو در ظرفشویی
نوعقالب کیک
موجود نیست
قالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD103 سایز 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD103 سایز 28

Pedrini Dolci Springform Cake Pan 03GD103 Size 28

مدلقالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD103 سایز 28
جنساستیل
قابلیت شستشو در ظرفشویی
نوعقالب کیک
موجود نیست
قالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD101 سایز 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD101 سایز 24

Pedrini Dolci Springform Cake Pan 03GD101 Size 24

مدلقالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD101 سایز 24
نوعقالب کیک
قابلیت شستشو در ظرفشویی
جنساستیل
موجود نیست
قالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD100 سایز 20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD100 سایز 20

Pedrini Dolci Springform Cake Pan 03GD100 Size 20

مدلقالب کیک کمر بازشو پدرینی سری دلچی کد 03GD100 سایز 20
جنساستیل
نوعقالب کیک
قابلیت شستشو در ظرفشویی
موجود نیست
انتخاب گروه