محصولات سایت

ابزار شیرینی پزی پدرینی Pastrytools Pedrini

به فروشگاه اینترنتی ابزار شیرینی پزی پدرینی نوترین ها خوش آمدید

قالب خمیر فشاری 3 پارچه پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD254
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب خمیر فشاری 3 پارچه پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD254

Pedrini Dolci Heart Shaped 3 Pieces Pressure Pan 03GD254

مدلقالب خمیر فشاری 3 پارچه پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD254
جنسپلی‌‌پروپیلن
نوعابزار شکل دهی
تماس بگیرید
قالب خمیر فشاری 3 پارچه پدرینی سری دلچی طرح برگ کد 03GD253
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب خمیر فشاری 3 پارچه پدرینی سری دلچی طرح برگ کد 03GD253

Pedrini Dolci Leaf Shaped 3 Pieces Pressure Pan 03GD253

مدلقالب خمیر فشاری 3 پارچه پدرینی سری دلچی طرح برگ کد 03GD253
جنسپلی‌‌پروپیلن
نوعابزار شکل دهی
موجود نیست
قالب خمیر فشاری 3 پارچه پدرینی سری دلچی طرح آفتابگردان کد 03GD252
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب خمیر فشاری 3 پارچه پدرینی سری دلچی طرح آفتابگردان کد 03GD252

Pedrini Dolci Sunflower 3 Pieces Pressure Pan 03GD252

مدلقالب خمیر فشاری 3 پارچه پدرینی سری دلچی طرح آفتابگردان کد 03GD252
جنسپلی‌‌پروپیلن
نوعابزار شکل دهی
موجود نیست
ابزار حکاکی کیک 2 سر 8 پارچه پدرینی سری دلچی کد 03GD250
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ابزار حکاکی کیک 2 سر 8 پارچه پدرینی سری دلچی کد 03GD250

Pedrini Dolci 8 Pieces Dual Nib Cake Chisel 03GD250

موجود نیست
قالب برش کیک پلاستیکی 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح گل کد 03GD261
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب برش کیک پلاستیکی 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح گل کد 03GD261

Pedrini Dolci Flower Shaped 6 Pieces Plastic Cookie Cutter Pan 03GD261

مدلقالب برش کیک پلاستیکی 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح گل کد 03GD261
نوعابزار شکل دهی
جنسپلی‌‌پروپیلن
موجود نیست
قالب برش کیک پلاستیکی 26 پارچه پدرینی سری دلچی طرح الفبا کد 03GD258
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب برش کیک پلاستیکی 26 پارچه پدرینی سری دلچی طرح الفبا کد 03GD258

Pedrini Dolci Alphabet 26 Pieces Plastic Cookie Cutter Pan 03GD258

مدلقالب برش کیک پلاستیکی 26 پارچه پدرینی سری دلچی طرح الفبا کد 03GD258
نوعابزار شکل دهی
جنسپلی‌‌پروپیلن
موجود نیست
قالب برش کیک پلاستیکی 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD260
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب برش کیک پلاستیکی 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD260

Pedrini Dolci Heart Shaped 6 Pieces Plastic Cookie Cutter Pan 03GD260

مدلقالب برش کیک پلاستیکی 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD260
جنسپلی‌‌پروپیلن
نوعابزار شکل دهی
موجود نیست
قالب برش کیک 8 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD241
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب برش کیک 8 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD241

Pedrini Dolci Assorted 8 Pieces Cookie Cutter Pan 03GD241

مدلقالب برش کیک 8 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD241
نوعابزار شکل دهی
جنساستیل
موجود نیست
قالب برش کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD240
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب برش کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD240

Pedrini Dolci Assorted 6 Pieces Cookie Cutter Pan 03GD240

مدلقالب برش کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD240
جنساستیل
نوعابزار شکل دهی
موجود نیست
قیف خامه زن یک بار مصرف پدرینی سری دلچی با قیف یدک کد 03GD237
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قیف خامه زن یک بار مصرف پدرینی سری دلچی با قیف یدک کد 03GD237

Pedrini Dolci Disposable Icing Set With Spare Bag 03GD237

موجود نیست
قالب برش کیک پلاستیکی 14 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD236
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب برش کیک پلاستیکی 14 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD236

Pedrini Dolci Assorted 14 Pieces Plastic Cookie Cutter Pan 03GD236

مدلقالب برش کیک پلاستیکی 14 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD236
جنسپلی‌‌پروپیلن
نوعابزار شکل دهی
موجود نیست
قالب برش کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD226
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب برش کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD226

Pedrini Dolci Heart Shaped 6 Pieces Cookie Cutter Pan 03GD226

مدلقالب برش کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح قلب کد 03GD226
نوعابزار شکل دهی
جنساستیل
موجود نیست
قالب برش کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح ستاره کد 03GD225
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب برش کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح ستاره کد 03GD225

Pedrini Dolci Star Shaped 6 Pieces Cookie Cutter Pan 03GD225

مدلقالب برش کیک 6 پارچه پدرینی سری دلچی طرح ستاره کد 03GD225
جنساستیل
نوعابزار شکل دهی
موجود نیست
قالب برش کیک 9 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD224
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قالب برش کیک 9 پارچه پدرینی سری دلچی چند طرح کد 03GD224

Pedrini Dolci Assorted 9 Pieces Cookie Cutter Pan 03GD224

موجود نیست
قیف خامه زن مدادی پدرینی سری دلچی کد 03GD209
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قیف خامه زن مدادی پدرینی سری دلچی کد 03GD209

Pedrini Dolci Pen Icing Set 03GD209

موجود نیست
قیف خامه زن سرنگی پدرینی سری دلچی کد 03GD208
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قیف خامه زن سرنگی پدرینی سری دلچی کد 03GD208

Pedrini Dolci Syringe Icing Set 03GD208

موجود نیست
قیف خامه زن پدرینی سری دلچی کد 03GD206
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قیف خامه زن پدرینی سری دلچی کد 03GD206

Pedrini Dolci Icing Set 03GD206

موجود نیست
حفره زن خمیر پدرینی سری دلچی کد 03GD018
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

حفره زن خمیر پدرینی سری دلچی کد 03GD018

Pedrini Dolci Puff Pastry Pinch 03GD018

موجود نیست
شیار زن خمیر پدرینی سری دلچی کد 03GD017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیار زن خمیر پدرینی سری دلچی کد 03GD017

Pedrini Dolci Dough Roller Cutter 03Gd017

موجود نیست
انتخاب گروه