محصولات سایت

کولر گازی هیوندای Air%20Conditioner Hyundai

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی هیوندای نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی ایستاده هیوندای مدل 6033 WT3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ایستاده هیوندای مدل 6033 WT3

AIR CONDITUNER

مدلکولر گازی ایستاده هیوندای مدل 6033 WT3
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسوراسکرول
موجود نیست
کولر گازی ایستاده هیوندای مدل 4833 WT3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ایستاده هیوندای مدل 4833 WT3

AIR CONDITUNER

مدلکولر گازی ایستاده هیوندای مدل 4833 WT3
نوع کمپرسوراسکرول
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی پیستونی هیوندای مدل 3631 WT3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی پیستونی هیوندای مدل 3631 WT3

AIR CONDITUNER

مدلکولر گازی پیستونی هیوندای مدل 3631 WT3
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورپیستونی
کارکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی پیستونی هیوندای مدل 3031 WT3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی پیستونی هیوندای مدل 3031 WT3

AIR CONDITUNER

مدلکولر گازی پیستونی هیوندای مدل 3031 WT3
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورپیستونی
کارکردسرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی پیستونی هیوندای مدل 2431 WT3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی پیستونی هیوندای مدل 2431 WT3

AIR CONDITUNER

مدلکولر گازی پیستونی هیوندای مدل 2431 WT3
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورپیستونی
موجود نیست
کولر گازی پرتابل هیوندای مدل 1234
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی پرتابل هیوندای مدل 1234

AIR CONDITUNER

مدلکولر گازی پرتابل هیوندای مدل 1234
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی هیوندای مدل 3032 Wt1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای مدل 3032 Wt1

مدلکولر گازی هیوندای مدل 3032 Wt1
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی هیوندای مدل 2432 Wt1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای مدل 2432 Wt1

مدلکولر گازی هیوندای مدل 2432 Wt1
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی هیوندای مدل 1832 Wt1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای مدل 1832 Wt1

مدلکولر گازی هیوندای مدل 1832 Wt1
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی هیوندای مدل 1232 Wt1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای مدل 1232 Wt1

مدلکولر گازی هیوندای مدل 1232 Wt1
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی هیوندای مدل 0932 Wt1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای مدل 0932 Wt1

AIR CONDITUNER

مدلکولر گازی هیوندای مدل 0932 Wt1
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 1230 Winv
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 1230 Winv

AIR CONDITUNER

مدلکولر گازی هیوندای اینورتر مدل 1230 Winv
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 1830 Winv
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 1830 Winv

مدلکولر گازی هیوندای اینورتر مدل 1830 Winv
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 2430 Winv
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 2430 Winv

مدلکولر گازی هیوندای اینورتر مدل 2430 Winv
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 0930 Winv
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 0930 Winv

مدلکولر گازی هیوندای اینورتر مدل 0930 Winv
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
انتخاب گروه