محصولات سایت

ظروف سرو و پذیرایی بی ایکس گلس Servingware Bx Glass

به فروشگاه اینترنتی ظروف سرو و پذیرایی بی ایکس گلس نوترین ها خوش آمدید

جام شیشه ای بی ایکس گلس مدل C1289 ارتفاع 40 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جام شیشه ای بی ایکس گلس مدل C1289 ارتفاع 40 سانتی متر

مدلجام شیشه ای بی ایکس گلس مدل C1289 ارتفاع 40 سانتی متر
جنسشیشه
تعداد طبقاتیک
دستگیره
سطحگود
تماس بگیرید
شکلات خوری بی ایکس گلس مدل M1704 ارتفاع 23 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شکلات خوری بی ایکس گلس مدل M1704 ارتفاع 23 سانتی متر

مدلشکلات خوری بی ایکس گلس مدل M1704 ارتفاع 23 سانتی متر
دستگیره
جنسشیشه
سطحگود
تعداد طبقاتیک
موجود نیست
شکلات خوری بی ایکس گلس مدل M1703 ارتفاع 30 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شکلات خوری بی ایکس گلس مدل M1703 ارتفاع 30 سانتی متر

مدلشکلات خوری بی ایکس گلس مدل M1703 ارتفاع 30 سانتی متر
سطحگود
دستگیره
تعداد طبقاتیک
جنسشیشه
موجود نیست
جام بی ایکس گلس مدل C1665 ارتفاع 35 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جام بی ایکس گلس مدل C1665 ارتفاع 35 سانتی متر

مدلجام بی ایکس گلس مدل C1665 ارتفاع 35 سانتی متر
تعداد طبقاتیک
دستگیره
سطحگود
جنسشیشه
موجود نیست
شکلات خوری بی ایکس گلس مدل M794 ارتفاع 35 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شکلات خوری بی ایکس گلس مدل M794 ارتفاع 35 سانتی متر

مدلشکلات خوری بی ایکس گلس مدل M794 ارتفاع 35 سانتی متر
تعداد طبقاتیک
جنسشیشه
سطحگود
دستگیره
موجود نیست
شکلات خوری بی ایکس گلس مدل M1241 ارتفاع 35 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شکلات خوری بی ایکس گلس مدل M1241 ارتفاع 35 سانتی متر

BX Glass M1241 Chocolate Container

مدلشکلات خوری بی ایکس گلس مدل M1241 ارتفاع 35 سانتی متر
سطحگود
جنسشیشه
تعداد طبقاتیک
دستگیره
موجود نیست
انتخاب گروه