محصولات سایت

جاروبرقی کرشر Vaccum Cleaner Karcher

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی کرشر نوترین ها خوش آمدید

جارو برقی کرشر مدل T14/1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی کرشر مدل T14/1

Karcher T14/1 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی کرشر مدل T14/1
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
تماس بگیرید
جارو برقی کرشر مدل T7.1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی کرشر مدل T7.1

Karcher T7.1 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی کرشر مدل T7.1
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جارو برقی کرشر مدل WD 3 Premium
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی کرشر مدل WD 3 Premium

Karcher WD 3 Premium Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی کرشر مدل WD 3 Premium
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
جارو برقی حرفه ای کرشر مدل T7.1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی حرفه ای کرشر مدل T7.1

Karcher T7.1 Industrial Vacuum Cleaner

تماس بگیرید
جاروبرقی کرشر مدل VC3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی کرشر مدل VC3

Karcher VC3 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی کرشر مدل VC3
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
تماس بگیرید
جاروبرقی کرشر مدل VC6 Premium
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی کرشر مدل VC6 Premium

Karcher VC6 Premium Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی کرشر مدل VC6 Premium
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
تماس بگیرید
جاروبرقی کرشر مدل VC6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی کرشر مدل VC6

Karcher VC6 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی کرشر مدل VC6
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
جارو برقی کرشر مدل WD 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی کرشر مدل WD 4

مدلجارو برقی کرشر مدل WD 4
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جارو برقی کرشر مدل WD 4 Premium
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی کرشر مدل WD 4 Premium

Karcher WD 4 Premium Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی کرشر مدل WD 4 Premium
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
موجود نیست
جارو برقی کرشر مدل T14/1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی کرشر مدل T14/1

Karcher T14/1 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی کرشر مدل T14/1
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی کرشر مدل VC2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی کرشر مدل VC2

Karcher VC2 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی کرشر مدل VC2
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی کرشر مدل WD5P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی کرشر مدل WD5P

Karcher WD5P Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی کرشر مدل WD5P
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی آب و خاک کرشر مدل SE4002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی آب و خاک کرشر مدل SE4002

Karcher SE4002 wet and dry vacuum cleaner

مدلجاروبرقی آب و خاک کرشر مدل SE4002
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی آب و خاک کرشر مدل SE4001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی آب و خاک کرشر مدل SE4001

Karcher SE4001 wet and dry vacuum cleaner

مدلجاروبرقی آب و خاک کرشر مدل SE4001
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی کرشر مدل WD3P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی کرشر مدل WD3P

Karcher WD3P Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی کرشر مدل WD3P
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
موجود نیست
انتخاب گروه