محصولات سایت

چای ساز واتسون Tea Makers Watson

به فروشگاه اینترنتی چای ساز واتسون نوترین ها خوش آمدید

چای ساز واتسون کد 3002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز واتسون کد 3002

مدلچای ساز واتسون کد 3002
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز واتسون کد 3015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز واتسون کد 3015

مدلچای ساز واتسون کد 3015
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز مدل watson کد 3005
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مدل watson کد 3005

مدلچای ساز مدل watson کد 3005
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
تماس بگیرید
چای ساز واتسون مدل WS-3015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز واتسون مدل WS-3015

مدلچای ساز واتسون مدل WS-3015
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
موجود نیست
چاي ساز واتسون مدل WSTT-3005
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چاي ساز واتسون مدل WSTT-3005

مدلچاي ساز واتسون مدل WSTT-3005
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
موجود نیست
چاي ساز واتسون مدل WSTT-3002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چاي ساز واتسون مدل WSTT-3002

مدلچاي ساز واتسون مدل WSTT-3002
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
چای ساز واتسون کد 3009
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز واتسون کد 3009

مدلچای ساز واتسون کد 3009
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
چای ساز واتسون مدل WSTM3030
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز واتسون مدل WSTM3030

مدلچای ساز واتسون مدل WSTM3030
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت