محصولات سایت

اتو دسینی Iron Dessini

به فروشگاه اینترنتی اتو دسینی نوترین ها خوش آمدید

اتو پرسی دسینی مدل syp-8810 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی دسینی مدل syp-8810 L

مدلاتو پرسی دسینی مدل syp-8810 L
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
اتو پرسی دسینی مدل syp-8810 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی دسینی مدل syp-8810 L

مدلاتو پرسی دسینی مدل syp-8810 L
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
اتو بخار دسینی مدل 9009
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار دسینی مدل 9009

Dessini 9009 Steam Iron

مدلاتو بخار دسینی مدل 9009
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
اتو بخار دسینی مدل 9009
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار دسینی مدل 9009

Dessini 9009 Steam Iron

مدلاتو بخار دسینی مدل 9009
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
تماس بگیرید
اتو بخار دسینی مدل 7007
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار دسینی مدل 7007

Dessini 7007 Steam Iron

مدلاتو بخار دسینی مدل 7007
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
تماس بگیرید
اتو بخار دسینی مدل 8008
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار دسینی مدل 8008

Dessini 8008 Steam Iron

مدلاتو بخار دسینی مدل 8008
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
تماس بگیرید
اتو بخار دسینی مدل 8008
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار دسینی مدل 8008

Dessini 8008 Steam Iron

مدلاتو بخار دسینی مدل 8008
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
انتخاب گروه