محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ پیشرانه Power Strip Pishraneh

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ پیشرانه نوترین ها خوش آمدید

چندراهی برق پیشرانه مدل 170
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پیشرانه مدل 170

Pishraneh 170 Power Strip

مدلچندراهی برق پیشرانه مدل 170
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاهفت عدد
موجود نیست
محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 321 با کابل 1.6 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 321 با کابل 1.6 متری

Pishraneh 321 Voltage Protector With 106 Meter Cable

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 321 با کابل 1.6 متری
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تعداد پریزهاپنج عدد
موجود نیست
محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 322 با کابل 1.6 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 322 با کابل 1.6 متری

Pishraneh 322 Voltage Protector With 1.6 Meter Cable

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 322 با کابل 1.6 متری
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تعداد پریزهاپنج عدد
موجود نیست
چندراهی برق پیشرانه مدل 180
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پیشرانه مدل 180

Pishraneh 180 Power Strip

مدلچندراهی برق پیشرانه مدل 180
محافظ داخلی
تعداد پریزهاهفت عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
موجود نیست
چندراهی برق پیشرانه مدل 131
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پیشرانه مدل 131

Pishraneh 131 Power Strip

مدلچندراهی برق پیشرانه مدل 131
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاسه عدد
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
موجود نیست
محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 322 با کابل 2 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 322 با کابل 2 متری

Pishraneh 322 Voltage Protector With 2 Meter Cable

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 322 با کابل 2 متری
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاپنج عدد
محافظ داخلی
موجود نیست
محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 321 با کابل 2 متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 321 با کابل 2 متری

Pishraneh 321 Voltage Protector With 2 Meter Cable

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 321 با کابل 2 متری
تعداد پریزهاپنج عدد
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
موجود نیست
محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 309
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 309

Pishraneh 309 Voltage Protector

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 309
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تعداد پریزهاچهار عدد
موجود نیست
محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 332
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 332

Pishraneh 332 Voltage Protector

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 332
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تعداد پریزهایک عدد
موجود نیست
محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 312
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 312

Pishraneh 312 Voltage Protector

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 312
تعداد پریزهایک عدد
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
موجود نیست
محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 2-310
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 2-310

Pishraneh 310-2 Voltage Protector

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 2-310
تعداد پریزهادو عدد
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
موجود نیست
چندراهی برق پیشرانه مدل 120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پیشرانه مدل 120

Pishraneh 120 Power Strip

مدلچندراهی برق پیشرانه مدل 120
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاچهار عدد
موجود نیست
محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 302
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 302

Pishraneh 302 Voltage Protector

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 302
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهادو عدد
موجود نیست
محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 301
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ پیشرانه مدل 301

Pishraneh 301 Voltage Protector

مدلمحافظ ولتاژ پیشرانه مدل 301
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تعداد پریزهادو عدد
موجود نیست
چندراهی برق پیشرانه مدل 130
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پیشرانه مدل 130

Pishraneh 130 Power Strip

مدلچندراهی برق پیشرانه مدل 130
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاسه عدد
موجود نیست
چندراهی برق پیشرانه مدل 140
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پیشرانه مدل 140

Pishraneh 140 Power Strip

مدلچندراهی برق پیشرانه مدل 140
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
موجود نیست
انتخاب گروه