محصولات سایت

غذاساز براون Food Processor Braun

به فروشگاه اینترنتی غذاساز براون نوترین ها خوش آمدید

غذاساز براون مدل FP5160
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز براون مدل FP5160

Braun FP5160 Food Processor

مدلغذاساز براون مدل FP5160
دارای خردکن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای مخلوط کن
دارای آبمیوه گیری
دارای خمیر زن
دارای صفحه نمایشگر
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای
تماس بگیرید
غذاساز براون مدل FP5150
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز براون مدل FP5150

Braun FP5150 Food Processor

مدلغذاساز براون مدل FP5150
آب مرکبات گیری
دارای خمیر زن
عملکرد لحظه‌ای
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای آسیاب کن
دارای صفحه نمایشگر
دارای خردکن
دارای مخلوط کن
دارای همزن
تماس بگیرید
غذاساز براون مدل FP3010
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز براون مدل FP3010

Braun FP3010 Food Processor

مدلغذاساز براون مدل FP3010
خردکن کوچک
دارای آسیاب کن
دارای همزن
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای صفحه نمایشگر
دارای چرخ گوشت
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای
پوره ساز و رب ساز
دارای خردکن
آب مرکبات گیری
دارای مخلوط کن
عملکرد توربو
دارای خمیر زن
دارای آبمیوه گیری
تماس بگیرید
غذاساز براون مدل FP3020
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز براون مدل FP3020

Braun FP3020 Food Processor

مدلغذاساز براون مدل FP3020
دارای خردکن
دارای آبمیوه گیری
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
خردکن کوچک
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای مخلوط کن
عملکرد توربو
عملکرد لحظه‌ای
دارای چرخ گوشت
دارای همزن
پوره ساز و رب ساز
دارای خمیر زن
آب مرکبات گیری
دارای صفحه نمایشگر
دارای آسیاب کن
تماس بگیرید
غذاساز براون مدل FX3030
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز براون مدل FX3030

Braun FX3030 Food Processor

مدلغذاساز براون مدل FX3030
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای چرخ گوشت
دارای آبمیوه گیری
دارای آسیاب کن
آب مرکبات گیری
دارای همزن
دارای مخلوط کن
عملکرد لحظه‌ای
تماس بگیرید
غذاساز براون مدل K650
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز براون مدل K650

Braun K650 Food Processor

مدلغذاساز براون مدل K650
دارای آبمیوه گیری
دارای آسیاب کن
دارای همزن
دارای چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
دارای مخلوط کن
موجود نیست
غذاساز براون مدل K700
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز براون مدل K700

Braun K700 Food Processor

مدلغذاساز براون مدل K700
عملکرد لحظه‌ای
دارای مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای صفحه نمایشگر
دارای آسیاب کن
آب مرکبات گیری
دارای خمیر زن
دارای همزن
دارای خردکن
پوره ساز و رب ساز
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
دارای چرخ گوشت
خردکن کوچک
دارای آبمیوه گیری
عملکرد توربو
موجود نیست
غذاساز براون مدل K600
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذاساز براون مدل K600

Braun K600 Food Processor

مدلغذاساز براون مدل K600
دارای همزن
امکان شستشو در ماشین ظرفشویی
خردکن کوچک
دارای خمیر زن
دارای صفحه نمایشگر
آب مرکبات گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
دارای چرخ گوشت
پوره ساز و رب ساز
عملکرد توربو
دارای خردکن
عملکرد لحظه‌ای
دارای مخلوط کن
دارای آبمیوه گیری
دارای آسیاب کن
موجود نیست
انتخاب گروه