محصولات سایت

ماشین لباسشویی اسمگ Washing Machines Smeg

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی اسمگ نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی اسمگ مدل WMFABBL-2 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسمگ مدل WMFABBL-2 ظرفیت 7 کیلوگرم

Smeg WMFABBL-2 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی اسمگ مدل WMFABBL-2 ظرفیت 7 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی++A
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسمگ مدل WHT1114LSIN ظرفیت 11 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسمگ مدل WHT1114LSIN ظرفیت 11 کیلوگرم

Smeg WHT1114LSIN Washing Machine 11Kg

مدلماشین لباسشویی اسمگ مدل WHT1114LSIN ظرفیت 11 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ11 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسمگ مدل WHT914LSIN ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسمگ مدل WHT914LSIN ظرفیت 9 کیلوگرم

Smeg WHT914LSIN Washing Machine 9Kg

مدلماشین لباسشویی اسمگ مدل WHT914LSIN ظرفیت 9 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسمگ مدل WHT814EIN ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسمگ مدل WHT814EIN ظرفیت 8 کیلوگرم

Smeg WHT814EIN Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی اسمگ مدل WHT814EIN ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسمگ مدل SLB147 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسمگ مدل SLB147 ظرفیت 7 کیلوگرم

Smeg SLB147 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی اسمگ مدل SLB147 ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
قفل کودک
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسمگ مدل LSTA147 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسمگ مدل LSTA147 ظرفیت 7 کیلوگرم

Smeg LSTA147 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی اسمگ مدل LSTA147 ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژیA
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی اسمگ مدل LBB14 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی اسمگ مدل LBB14 ظرفیت 7 کیلوگرم

Smeg LBB14 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی اسمگ مدل LBB14 ظرفیت 7 کیلوگرم
بخارشو
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین خشک کن اسمگ مدل DHT83LIN ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین خشک کن اسمگ مدل DHT83LIN ظرفیت 8 کیلوگرم

Smeg DHT83LIN Laundry Machine 8Kg

مدلماشین خشک کن اسمگ مدل DHT83LIN ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت راست
قفل کودک
بخارشو
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی توکار اسمگ مدل LST147-2 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی توکار اسمگ مدل LST147-2 ظرفیت 7 کیلوگرم

Smeg LST147-2 Built-in Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی توکار اسمگ مدل LST147-2 ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
رتبه انرژی++A
دارای صفحه نمایش
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
انتخاب گروه