محصولات سایت

جاروبرقی فلر Vaccum Cleaner Feller

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی فلر نوترین ها خوش آمدید

جاروبرقی فلر مدل VC 221
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فلر مدل VC 221

Feller VC 221 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فلر مدل VC 221
دارای کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جاروبرقی فلر مدل VC 209
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فلر مدل VC 209

Feller VC 209 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فلر مدل VC 209
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
جاروبرقی فلر مدل VC208
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فلر مدل VC208

Feller VC208 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فلر مدل VC208
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
تماس بگیرید
جاروبرقی فلر مدل VC240
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فلر مدل VC240

Feller VC240 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فلر مدل VC240
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جاروبرقی فلر مدل VC207
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فلر مدل VC207

Feller VC207 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فلر مدل VC207
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی فلر مدل VC 206
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فلر مدل VC 206

Feller VC 206 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فلر مدل VC 206
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی فلر مدل VC 205 W/BK
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فلر مدل VC 205 W/BK

Feller VC 205 W/BK Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فلر مدل VC 205 W/BK
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
موجود نیست
جاروبرقی فلر مدل VC 203 BK/R
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فلر مدل VC 203 BK/R

Feller VC 203 BK/R Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فلر مدل VC 203 BK/R
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جاروبرقی فلر مدل VC202
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فلر مدل VC202

Feller VC202 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فلر مدل VC202
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جاروبرقی فلر مدل VC201
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی فلر مدل VC201

Feller VC201 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی فلر مدل VC201
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
انتخاب گروه