محصولات سایت

توستر فلر Toaster Feller

به فروشگاه اینترنتی توستر فلر نوترین ها خوش آمدید

توستر فلر مدل TO302W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر فلر مدل TO302W

Feller TO302 W Toaster

مدلتوستر فلر مدل TO302W
قابلیت شست و شو
کشوی جمع آوری خرده نان
نمایشگر
تعداد درگاه قرارگیری نان4
قابلیت یخ زدایی
قابلیت تنظیم حرارت
تماس بگیرید
توستر فلر مدل TO 220
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر فلر مدل TO 220

Feller TO 220 Toaster

مدلتوستر فلر مدل TO 220
قابلیت یخ زدایی
تعداد درگاه قرارگیری نان2
نمایشگر
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت شست و شو
قابلیت تنظیم حرارت
تماس بگیرید
توستر فلر مدل TO102
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر فلر مدل TO102

Feller TO102 Toaster

مدلتوستر فلر مدل TO102
کشوی جمع آوری خرده نان
نمایشگر
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت یخ زدایی
قابلیت شست و شو
تعداد درگاه قرارگیری نان2
موجود نیست
توستر فلر مدل TO104
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر فلر مدل TO104

Feller TO104 Toaster

مدلتوستر فلر مدل TO104
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت یخ زدایی
قابلیت شست و شو
قابلیت تنظیم حرارت
تعداد درگاه قرارگیری نان4
نمایشگر
موجود نیست
توستر فلر مدل TO301W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر فلر مدل TO301W

Feller TO301 W Toaster

مدلتوستر فلر مدل TO301W
کشوی جمع آوری خرده نان
تعداد درگاه قرارگیری نان2
نمایشگر
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت یخ زدایی
قابلیت شست و شو
موجود نیست
توستر فلر مدل TO 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر فلر مدل TO 80

Feller TO 80 Toaster

مدلتوستر فلر مدل TO 80
قابلیت شست و شو
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت یخ زدایی
نمایشگر
تعداد درگاه قرارگیری نان2
کشوی جمع آوری خرده نان
موجود نیست
توستر فلر مدل TO 70
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر فلر مدل TO 70

Feller TO 70 Toaster

مدلتوستر فلر مدل TO 70
تعداد درگاه قرارگیری نان2
قابلیت تنظیم حرارت
نمایشگر
قابلیت شست و شو
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت یخ زدایی
موجود نیست
توستر فلر مدل TO060
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر فلر مدل TO060

Feller TO060 Toaster

مدلتوستر فلر مدل TO060
تعداد درگاه قرارگیری نان2
نمایشگر
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت شست و شو
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت یخ زدایی
موجود نیست
توستر فلر مدل TO010
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر فلر مدل TO010

Feller TO010 Toaster

مدلتوستر فلر مدل TO010
نمایشگر
تعداد درگاه قرارگیری نان2
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت شست و شو
قابلیت یخ زدایی
موجود نیست
توستر فلر مدل TO020
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

توستر فلر مدل TO020

Feller TO020 Toaster

مدلتوستر فلر مدل TO020
قابلیت یخ زدایی
نمایشگر
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت شست و شو
تعداد درگاه قرارگیری نان2
کشوی جمع آوری خرده نان
موجود نیست
انتخاب گروه