محصولات سایت

چای ساز دسینی Tea Makers Dessini

به فروشگاه اینترنتی چای ساز دسینی نوترین ها خوش آمدید

چای ساز دسینی مدل 6006
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز دسینی مدل 6006

Dessini 6006 Tea Maker

مدلچای ساز دسینی مدل 6006
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز دسینی مدل 9009
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز دسینی مدل 9009

Dessini 9009 Tea Maker

مدلچای ساز دسینی مدل 9009
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز دسینی مدل 333
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز دسینی مدل 333

Dessini 333 Tea Maker

مدلچای ساز دسینی مدل 333
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز دسینی مدل 222
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز دسینی مدل 222

Dessini 222 Tea Maker

مدلچای ساز دسینی مدل 222
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز دسینی مدل 8008
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز دسینی مدل 8008

Dessini 8008 Tea Maker

مدلچای ساز دسینی مدل 8008
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز دسینی مدل 5005
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز دسینی مدل 5005

Dessini7007 Tea Maker

مدلچای ساز دسینی مدل 5005
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
شامل قوری چای
تماس بگیرید
چای ساز دسینی مدل 111
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز دسینی مدل 111

Dessini 111 Ceramic Tea Maker Folower

مدلچای ساز دسینی مدل 111
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز دسینی مدل 111
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز دسینی مدل 111

Dessini 111 Ceramic Tea Maker

مدلچای ساز دسینی مدل 111
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز دسینی مدل 8008
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز دسینی مدل 8008

Dessini 8008 Tea Maker

مدلچای ساز دسینی مدل 8008
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
انتخاب گروه