محصولات سایت

سطل رازک شیمی Bucket Razakchemie

به فروشگاه اینترنتی سطل رازک شیمی نوترین ها خوش آمدید

سطل زباله رازک شیمی مدل 1020 گنجایش 60 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله رازک شیمی مدل 1020 گنجایش 60 لیتر

Razakchemie 60 liter code 1020 waste bin with pedal

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل 1020 گنجایش 60 لیتر
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
کاربردآشپزخانه اداری
جنسپلاستیک
موجود نیست
سطل زباله رازک شیمی مدل 1019 گنجایش 60 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله رازک شیمی مدل 1019 گنجایش 60 لیتر

Razakchemie 60 liter code 1019 waste bin

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل 1019 گنجایش 60 لیتر
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنسپلاستیک
دستگیره
نوعسطل دوتکه
کاربردآشپزخانه اداری
موجود نیست
سطل زباله رازک شیمی مدل 1006 گنجایش 65 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله رازک شیمی مدل 1006 گنجایش 65 لیتر

Razakchemie 65 liter code 1006 waste bin

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل 1006 گنجایش 65 لیتر
نوعسطل دوتکه
دستگیره
دارای پدال
جنسپلاستیک
کاربردآشپزخانه اداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
موجود نیست
سطل زباله رازک شیمی مدل 1005 گنجایش 45 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله رازک شیمی مدل 1005 گنجایش 45 لیتر

Razakchemie 45 liter code 1005 waste bin

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل 1005 گنجایش 45 لیتر
کاربردآشپزخانه اداری
نوعسطل دوتکه
جنسپلاستیک
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
موجود نیست
سطل زباله رازک شیمی مدل 1004 گنجایش 40 لیتر پدالدار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله رازک شیمی مدل 1004 گنجایش 40 لیتر پدالدار

Razakchemie 40 liter code 1004 waste bin with pedal

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل 1004 گنجایش 40 لیتر پدالدار
جنسپلاستیک
دستگیره
نوعسطل دوتکه
کاربرداتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله رازک شیمی مدل 1003 گنجایش 40 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله رازک شیمی مدل 1003 گنجایش 40 لیتر

Razakchemie 40 liter code 1003 waste bin

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل 1003 گنجایش 40 لیتر
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
جنسپلاستیک
کاربرداتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
دستگیره
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
سطل زباله رازک شیمی مدل1002 گنجایش 25 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله رازک شیمی مدل1002 گنجایش 25 لیتر

Razakchemie 25 liter code 1002 waste bin

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل1002 گنجایش 25 لیتر
دارای پدال
جنسپلاستیک
دستگیره
کاربرداتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
سطل زباله رازک شیمی مدل 1001 گنجایش 10 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله رازک شیمی مدل 1001 گنجایش 10 لیتر

Razakchemie 10 liter code 1001 waste bin

مدلسطل زباله رازک شیمی مدل 1001 گنجایش 10 لیتر
دستگیره
کاربرداتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
نوعسطل دوتکه
جنسپلاستیک
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
موجود نیست
انتخاب گروه