محصولات سایت

اجاق مایکروویو فلر Microwave Feller

به فروشگاه اینترنتی اجاق مایکروویو فلر نوترین ها خوش آمدید

مایکروویو فلر مدل MW 342
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW 342

Feller MW 342 Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW 342
دارای صفحه نمایش
امکان مایکروویو
دارای برنامه پخت
یخ زدایی
شامل جوجه گردان
ظرفیت34 لیتر
قفل کودک
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
گریل
تماس بگیرید
مایکروویو فلر مدل MW 301
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW 301

Feller MW 301 Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW 301
دارای برنامه پخت
قفل کودک
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت30 لیتر
امکان مایکروویو
گریل
یخ زدایی
دارای صفحه نمایش
کانوکشن
تماس بگیرید
مایکروویو فلر مدل MW 402
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW 402

Feller MW 402 Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW 402
دارای برنامه پخت
امکان مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
ظرفیت42 لیتر
شامل جوجه گردان
کانوکشن
گریل
یخ زدایی
تماس بگیرید
مایکروویو فلر مدل MW 361
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW 361

Feller MW 361 Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW 361
ظرفیت36 لیتر
امکان مایکروویو
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
گریل
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
شامل جوجه گردان
یخ زدایی
دارای برنامه پخت
تماس بگیرید
مایکروویو فلر مدل MW 341
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW 341

Feller MW 341 Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW 341
قفل کودک
یخ زدایی
گریل
ظرفیت34 لیتر
شامل جوجه گردان
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
امکان مایکروویو
دارای صفحه نمایش
دارای برنامه پخت
تماس بگیرید
مایکروویو فلر مدل MW 201
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW 201

Feller MW 201 Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW 201
قفل کودک
ظرفیت20 لیتر
امکان مایکروویو
یخ زدایی
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
دارای صفحه نمایش
گریل
دارای برنامه پخت
تماس بگیرید
مایکروویو فلر مدل MW 281
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW 281

Feller MW 281 Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW 281
ظرفیت28 لیتر
یخ زدایی
شامل جوجه گردان
کانوکشن
دارای برنامه پخت
گریل
قفل کودک
امکان مایکروویو
دارای صفحه نمایش
قابلیت تنظیم زمان
موجود نیست
مایکروویو فلر مدل MW 306G
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW 306G

Feller MW 306G Microwave

مدلمایکروویو فلر مدل MW 306G
کانوکشن
یخ زدایی
قابلیت تنظیم زمان
دارای صفحه نمایش
ظرفیت30 لیتر
گریل
موجود نیست
مایکروویو فلر مدل MW 405 GS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW 405 GS

Feller MW 405 GS Microwave

مدلمایکروویو فلر مدل MW 405 GS
ظرفیت42 لیتر
کانوکشن
دارای برنامه پخت
گریل
یخ زدایی
امکان مایکروویو
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
مایکروویو فلر مدل MW 402 FBK
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW 402 FBK

Feller MW 402 FBK Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW 402 FBK
دارای صفحه نمایش
ظرفیت42 لیتر
قفل کودک
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
یخ زدایی
شامل جوجه گردان
گریل
دارای برنامه پخت
امکان مایکروویو
موجود نیست
مایکروویو فلر مدل MW 305 FRSM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW 305 FRSM

Feller MW 305 FRSM Microwave

مدلمایکروویو فلر مدل MW 305 FRSM
امکان مایکروویو
گریل
شامل جوجه گردان
یخ زدایی
دارای صفحه نمایش
دارای برنامه پخت
ظرفیت30 لیتر
موجود نیست
مایکروویو فلر مدل MW 176 W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW 176 W

Feller MW 176 W Microwave

مدلمایکروویو فلر مدل MW 176 W
شامل جوجه گردان
ظرفیت20 لیتر
یخ زدایی
گریل
امکان مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
قفل کودک
کانوکشن
دارای برنامه پخت
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
مایکروویو فلر مدل MW350G
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW350G

Feller MW350G Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW350G
ظرفیت30 لیتر
گریل
قابلیت تنظیم زمان
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
یخ زدایی
امکان مایکروویو
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
کانوکشن
موجود نیست
مایکروویو فلر مدل MW316
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW316

Feller MW316 Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW316
دارای برنامه پخت
ظرفیت36 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
دارای صفحه نمایش
شامل جوجه گردان
یخ زدایی
گریل
امکان مایکروویو
موجود نیست
مایکروویو فلر مدل MW309
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW309

Feller MW309 Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW309
ظرفیت30 لیتر
دارای صفحه نمایش
قابلیت تنظیم زمان
یخ زدایی
امکان مایکروویو
شامل جوجه گردان
قفل کودک
دارای برنامه پخت
گریل
کانوکشن
موجود نیست
مایکروویو فلر مدل MW340
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW340

Feller MW340 Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW340
دارای صفحه نمایش
ظرفیت34 لیتر
امکان مایکروویو
گریل
یخ زدایی
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
دارای برنامه پخت
شامل جوجه گردان
موجود نیست
مایکروویو فلر مدل MW350FR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW350FR

Feller MW350FR Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW350FR
دارای صفحه نمایش
یخ زدایی
قابلیت تنظیم زمان
امکان مایکروویو
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
کانوکشن
ظرفیت30 لیتر
گریل
موجود نیست
مایکروویو فلر مدل MW307
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW307

Feller MW307 Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW307
دارای برنامه پخت
ظرفیت30 لیتر
امکان مایکروویو
گریل
دارای صفحه نمایش
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
شامل جوجه گردان
یخ زدایی
موجود نیست
مایکروویو فلر مدل MW306
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW306

Feller MW306 Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW306
دارای صفحه نمایش
کانوکشن
دارای برنامه پخت
گریل
یخ زدایی
قابلیت تنظیم زمان
امکان مایکروویو
شامل جوجه گردان
ظرفیت30 لیتر
موجود نیست
مایکروویو فلر مدل MW304S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW304S

Feller MW304S Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW304S
قابلیت تنظیم زمان
گریل
امکان مایکروویو
یخ زدایی
ظرفیت30 لیتر
کانوکشن
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
دارای برنامه پخت
شامل جوجه گردان
موجود نیست
مایکروویو فلر مدل MW174GW
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو فلر مدل MW174GW

Feller MW174GW Microwave Oven

مدلمایکروویو فلر مدل MW174GW
شامل جوجه گردان
ظرفیت20 لیتر
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
گریل
قابلیت تنظیم زمان
یخ زدایی
دارای برنامه پخت
امکان مایکروویو
کانوکشن
موجود نیست
مایکروویو فلر مدل MW 308 FR