محصولات سایت

آبمیوه گیری فلر Juicer Feller

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری فلر نوترین ها خوش آمدید

آبمیوه گیری فلر مدل PJB 82
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فلر مدل PJB 82

Feller PJB 82 Juicer

مدلآبمیوه گیری فلر مدل PJB 82
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
دارای آسیاب کن
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
دارای مخلوط کن
عملکردچهار کاره
تماس بگیرید
آبمیوه گیری فلر مدل PJ 620
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فلر مدل PJ 620

Feller PJ 620 Juicer

مدلآبمیوه گیری فلر مدل PJ 620
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای آسیاب کن
دارای مخلوط کن
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
عملکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
آبمیوه گیری فلر مدل PJ1000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فلر مدل PJ1000

Feller PJ1000 Juicer

مدلآبمیوه گیری فلر مدل PJ1000
دارای آسیاب کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
عملکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
دارای مخلوط کن
موجود نیست
آبمیوه گیری فلر مدل PJ 666
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فلر مدل PJ 666

Feller PJ 666 Juicer

مدلآبمیوه گیری فلر مدل PJ 666
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای آسیاب کن
دارای مخلوط کن
موجود نیست
آبمیوه گیری فلر مدل PJB 81S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فلر مدل PJB 81S

Feller PJB 81S Juicer

مدلآبمیوه گیری فلر مدل PJB 81S
دارای آسیاب کن
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای مخلوط کن
مخزن تفاله
عملکرددو کاره
سیستم ضد چکه
موجود نیست
آبمیوه گیری فلر مدل PJ 888D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فلر مدل PJ 888D

Feller PJ 888D Juicer

مدلآبمیوه گیری فلر مدل PJ 888D
عملکردتک کاره
سیستم ضد چکه
دارای مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای آسیاب کن
موجود نیست
آبمیوه گیری فلر مدل PJ999
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فلر مدل PJ999

Feller PJ999 Juicer

مدلآبمیوه گیری فلر مدل PJ999
دارای آسیاب کن
عملکردتک کاره
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
دارای مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
آبمیوه گیری فلر PJ145
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فلر PJ145

Feller PJ145 Fruit Juicer

مدلآبمیوه گیری فلر PJ145
عملکردتک کاره
دارای مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
دارای آسیاب کن
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
آبمیوه گیری فلر PJ 96
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری فلر PJ 96

Feller PJ 96 Juicer

مدلآبمیوه گیری فلر PJ 96
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
عملکردتک کاره
مخزن تفاله
دارای مخلوط کن
دارای آسیاب کن
سیستم ضد چکه
موجود نیست
انتخاب گروه