محصولات سایت

اتو فلر Iron Feller

به فروشگاه اینترنتی اتو فلر نوترین ها خوش آمدید

اتوبخار فلر مدل IS 220
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فلر مدل IS 220

Feller IS 220 Steam Iron

مدلاتوبخار فلر مدل IS 220
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
تماس بگیرید
اتوبخار فلرمدل SI 244
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فلرمدل SI 244

Feller SI 244 Steam Iron

مدلاتوبخار فلرمدل SI 244
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
اتوبخار فلر مدل SI 243
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فلر مدل SI 243

Feller SI 243 Steam Iron

مدلاتوبخار فلر مدل SI 243
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
اتو بخار فلر مدل SI 240
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار فلر مدل SI 240

Feller SI 240 Steam Iron

مدلاتو بخار فلر مدل SI 240
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
تماس بگیرید
اتوبخار فلر مدل SS242
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فلر مدل SS242

Feller SS242 Steam Iron

مدلاتوبخار فلر مدل SS242
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
اتوبخار فلر مدل SS241
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فلر مدل SS241

Feller SS241 Steam Iron

مدلاتوبخار فلر مدل SS241
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
اتوبخار فلر مدل SI 250
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فلر مدل SI 250

Feller SI 250 Steam Iron

مدلاتوبخار فلر مدل SI 250
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
اتوبخار فلر مدل SI 206
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فلر مدل SI 206

Feller SI 206 Steam Iron

مدلاتوبخار فلر مدل SI 206
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتو پرسی فلر مدل SPU 92
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی فلر مدل SPU 92

Feller SPU 92 Steam Press Iron

مدلاتو پرسی فلر مدل SPU 92
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
موجود نیست
اتو پرسی فلر مدل SPU 71
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی فلر مدل SPU 71

Feller SPU 71 Steam Press Iron

مدلاتو پرسی فلر مدل SPU 71
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتو بخار مخزن دار فلر مدل SS240
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار فلر مدل SS240

Feller SS240 Steam Generator Iron

مدلاتو بخار مخزن دار فلر مدل SS240
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتو پرسی فلر مدل SPB72
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی فلر مدل SPB72

Feller SPB72 Steam Press

مدلاتو پرسی فلر مدل SPB72
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
اتو پرسی فلر مدل SPU100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی فلر مدل SPU100

Feller SPU100 Steam Press

مدلاتو پرسی فلر مدل SPU100
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
اتو بخار مخزن دار فلر مدل SS200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار فلر مدل SS200

Feller SS200 Steam Generator Iron

مدلاتو بخار مخزن دار فلر مدل SS200
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار مخزن دار فلر مدل SS220
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار فلر مدل SS220

Feller SS220 Steam Generator Iron

مدلاتو بخار مخزن دار فلر مدل SS220
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار فلر مدل SI 220 CD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار فلر مدل SI 220 CD

Feller SI 220 CD Steam Iron

مدلاتو بخار فلر مدل SI 220 CD
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتوبخار فلر مدل SI 250 CM
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فلر مدل SI 250 CM

Feller SI 250 CM Steam Iron

مدلاتوبخار فلر مدل SI 250 CM
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتوبخار فلر مدل SI 207
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فلر مدل SI 207

Feller SI 207 Steam Iron

مدلاتوبخار فلر مدل SI 207
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
موجود نیست
انتخاب گروه