محصولات سایت

چرخ گوشت آکیلیس Meat Mincers Ackiliss

به فروشگاه اینترنتی چرخ گوشت آکیلیس نوترین ها خوش آمدید

چرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2490
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2490

Ackiliss ACK-MG-2490 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2490
سوسیس ساز
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
امکان چرخش معکوس
تماس بگیرید
چرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2300

Ackiliss ACK-MG-2300 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2300
سوسیس ساز
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
امکان چرخش معکوس
موجود نیست
چرخ گوشت آکیلیس مدل MG-2330
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت آکیلیس مدل MG-2330

موجود نیست
چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2320
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2320

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2320
سوسیس ساز
امکان چرخش معکوس
موجود نیست
چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2350
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2350

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2350
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
موجود نیست
چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2120
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2120

ACKILISS

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2120
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
امکان چرخش معکوس
سوسیس ساز
موجود نیست
چرخ گوشت آکیلیس مدل MG-2100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت آکیلیس مدل MG-2100

ACKILISS

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدل MG-2100
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
امکان چرخش معکوس
موجود نیست
چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2150
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2150

ACKILISS

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2150
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
سوسیس ساز
امکان چرخش معکوس
موجود نیست
چرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2400
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2400

Ackiliss ACK-MG-2400 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2400
امکان چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
سوسیس ساز
موجود نیست
چرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2310
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2310

Ackiliss ACK-MG-2310 Meat Mincer

مدلچرخ گوشت آکیلیس مدل ACK-MG-2310
امکان چرخش معکوس
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
سوسیس ساز
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت