محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ امگا Power Strip Omega

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ امگا نوترین ها خوش آمدید

محافظ ولتاژ امگا مدل Digital Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ امگا مدل Digital Protector

مدلمحافظ ولتاژ امگا مدل Digital Protector
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاهفت عدد
تماس بگیرید
محافظ ولتاژ آنالوگ امگا مدل P3100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ ولتاژ آنالوگ امگا مدل P3100

مدلمحافظ ولتاژ آنالوگ امگا مدل P3100
تعداد پریزهاسه عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 10KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 10KVA

OMEGA 10KVA Stabilizer Wall

مدلاستابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 10KVA
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری سرووموتوری امگا ظرفیت 10KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری سرووموتوری امگا ظرفیت 10KVA

OMEGA 10KVA Stabilizer

مدلاستابلایزر سرووموتوری سرووموتوری امگا ظرفیت 10KVA
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 8KVA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 8KVA

OMEGA 8KVA Stabilizer

مدلاستابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 8KVA
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 5000VA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 5000VA

OMEGA 5000VA Stabilizer

مدلاستابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 5000VA
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 3000VA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 3000VA

OMEGA 3000VA Stabilizer

مدلاستابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 3000VA
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تعداد پریزهایک عدد
تماس بگیرید
استابلایزر امگا ظرفیت 2000VA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر امگا ظرفیت 2000VA

OMEGA 2000VA Stabilizer

مدلاستابلایزر امگا ظرفیت 2000VA
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهایک عدد
محافظ داخلی
دکمه ON و OFF
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 1500VA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 1500VA

OMEGA 1500VA Stabilizer

مدلاستابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 1500VA
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاسه عدد
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
استابلایزر امگا ظرفیت 1000VA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر امگا ظرفیت 1000VA

OMEGA 1000VA Stabilizer

مدلاستابلایزر امگا ظرفیت 1000VA
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تعداد پریزهاسه عدد
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 500VA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 500VA

OMEGA 500VA Stabilizer

مدلاستابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 500VA
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاسه عدد
تماس بگیرید
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 8000VA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

استابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 8000VA

OMEGA 8KVA Stabilizer Wall

مدلاستابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 8000VA
دکمه ON و OFF
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
موجود نیست
انتخاب گروه