محصولات سایت

اتو دلونگی Iron Delonghi

به فروشگاه اینترنتی اتو دلونگی نوترین ها خوش آمدید

اتوبخار دلونگی مدل FXJ2300AT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار دلونگی مدل FXJ2300AT

Delonghi FXJ2300AT Steam Iron

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXJ2300AT
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
تماس بگیرید
اتوبخار دلونگی مدل FXJ2300T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار دلونگی مدل FXJ2300T

Delonghi FXJ2300T Steam Iron

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXJ2300T
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
سرخ کن چندکاره دلونگی مدل FH1363 و هدیه اتوبخار دلونگی مدل FXJ2000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سرخ کن چندکاره دلونگی مدل FH1363 و هدیه اتوبخار دلونگی مدل FXJ2000

Delonghi FH1363 Multi Fryer and DeLonghi FXJ2000 Steam Iron

موجود نیست
اتوبخار دلونگی مدل FXP2500AG و هدیه گوشت کوب برقی فلر مدل HM105BK
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار دلونگی مدل FXP2500AG و هدیه گوشت کوب برقی فلر مدل HM105BK

Delonghi FXP2500AG Steam Iron and Feller HM105BK Hand Blender

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXP2500AG و هدیه گوشت کوب برقی فلر مدل HM105BK
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
موجود نیست
اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1840G
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1840G

Delonghi VVX-1840G Steam Iron

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1840G
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1470G
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1470G

Delonghi VVX-1470G Steam Iron

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1470G
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1440
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1440

Delonghi VVX-1440 Steam Iron

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1440
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1420
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1420

Delonghi VVX-1420 Steam Iron

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1420
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX320
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX320

Delonghi VVX-320 Steam Iron

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX320
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتوبخار دلونگی مدل FXK18
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار دلونگی مدل FXK18

Delonghi FXK18 Steam Iron

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXK18
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتوبخار دلونگی مدل FXP2700
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار دلونگی مدل FXP2700

Delonghi FXP2700 Steam Iron

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXP2700
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتوبخار دلونگی مدل FXJ2200T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار دلونگی مدل FXJ2200T

Delonghi FXJ2200T Steam Iron

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXJ2200T
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتوبخار دلونگی مدل FXG26ATS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار دلونگی مدل FXG26ATS

Delonghi FXG26ATS Steam Iron

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXG26ATS
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتوبخار دلونگی مدل FXP2500AG
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار دلونگی مدل FXP2500AG

Delonghi FXP2500AG Steam Iron

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXP2500AG
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1885
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1885

Delonghi VVX1885 Steam Generator Iron

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1885
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1845
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1845

Delonghi VVX1845 Steam Generator Iron

موجود نیست
اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1650
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1650

Delonghi VVX1650 Steam Generator Iron

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1650
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1570
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1570

Delonghi VVX1570 Steam Generator Iron

مدلاتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1570
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
اتو بخار دلونگی مدل FXG24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار دلونگی مدل FXG24

Delonghi FXG24 Steam Iron

مدلاتو بخار دلونگی مدل FXG24
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
اتوبخار دلونگی مدل FXJ1800
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار دلونگی مدل FXJ1800

DeLonghi FXJ1800 Steam Iron

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXJ1800
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
اتوبخار دلونگی مدل FXJ2000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار دلونگی مدل FXJ2000

DeLonghi FXJ2000 Steam Iron

مدلاتوبخار دلونگی مدل FXJ2000
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
انتخاب گروه