محصولات سایت

کلمن و فلاسک فونیکس Flasks Phoenix

به فروشگاه اینترنتی کلمن و فلاسک فونیکس نوترین ها خوش آمدید

فلاسک فونیکس مدل KCC20B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک فونیکس مدل KCC20B

Phoenix KCC20B Flask

مدلفلاسک فونیکس مدل KCC20B
نوع خروجی آبفشاری
لیوان
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
فلاسک فونیکس مدل HXI2500
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک فونیکس مدل HXI2500

مدلفلاسک فونیکس مدل HXI2500
نوع دهانهشیر
لیوان
نوع عایقشیشه
نوع خروجی آبفشاری
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
فلاسک فونیکس مدل 230RCL1.5 ظرفیت 1.5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک فونیکس مدل 230RCL1.5 ظرفیت 1.5 لیتر

مدلفلاسک فونیکس مدل 230RCL1.5 ظرفیت 1.5 لیتر
نوع خروجی آبضامنی
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهپیچی
لیوان
نوع عایقشیشه
تماس بگیرید
فلاسک فونیکس مدل 220RCL1.5 ظرفیت 1.5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک فونیکس مدل 220RCL1.5 ظرفیت 1.5 لیتر

مدلفلاسک فونیکس مدل 220RCL1.5 ظرفیت 1.5 لیتر
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع عایقشیشه
نوع دهانهپیچی
نوع خروجی آبضامنی
تماس بگیرید
فلاسک شیشه صورتی فونیکس مدل 150RCL1.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک شیشه صورتی فونیکس مدل 150RCL1.5

مدلفلاسک شیشه صورتی فونیکس مدل 150RCL1.5
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبضامنی
نوع عایقشیشه
نوع دهانهپیچی
تماس بگیرید
فلاسک شیشه صورتی فونیکس مدل 130RCL1.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک شیشه صورتی فونیکس مدل 130RCL1.5

مدلفلاسک شیشه صورتی فونیکس مدل 130RCL1.5
نوع دهانهپیچی
قابلیت حفظ دما
نوع عایقشیشه
لیوان
نوع خروجی آبضامنی
تماس بگیرید
فلاسک شیشه صورتی فونیکس مدل 110RCL1.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک شیشه صورتی فونیکس مدل 110RCL1.5

مدلفلاسک شیشه صورتی فونیکس مدل 110RCL1.5
لیوان
نوع دهانهپیچی
نوع عایقشیشه
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبضامنی
تماس بگیرید
فلاسک تمام استیل فونیکس مدل RS20QF-4 سفید
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک تمام استیل فونیکس مدل RS20QF-4 سفید

مدلفلاسک تمام استیل فونیکس مدل RS20QF-4 سفید
نوع خروجی آبضامنی
نوع عایقگاز
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهپیچی
موجود نیست
فلاسک تمام استیل فونیکس مدل RS20QF-3 صورتی تیره
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک تمام استیل فونیکس مدل RS20QF-3 صورتی تیره

مدلفلاسک تمام استیل فونیکس مدل RS20QF-3 صورتی تیره
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبضامنی
نوع عایقگاز
نوع دهانهپیچی
موجود نیست
فلاسک تمام استیل فونیکس مدل RS20QF-1 صورتی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک تمام استیل فونیکس مدل RS20QF-1 صورتی

مدلفلاسک تمام استیل فونیکس مدل RS20QF-1 صورتی
قابلیت حفظ دما
نوع عایقگاز
نوع خروجی آبضامنی
نوع دهانهپیچی
موجود نیست
فلاسک شیشه صورتی فونیکس مدل 170RCL1.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک شیشه صورتی فونیکس مدل 170RCL1.5

مدلفلاسک شیشه صورتی فونیکس مدل 170RCL1.5
نوع خروجی آبضامنی
لیوان
قابلیت حفظ دما
نوع عایقشیشه
نوع دهانهپیچی
موجود نیست
انتخاب گروه