محصولات سایت

سطل آکا الکتریک Bucket Aka Electric Band

به فروشگاه اینترنتی سطل آکا الکتریک نوترین ها خوش آمدید

سطل زباله آکا الکتریک مدل Slide گنجایش 38 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Slide گنجایش 38 لیتر

Aka Electric Slide Recycle Bin 38 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Slide گنجایش 38 لیتر
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه دستشویی
دستگیره
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 38 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 38 لیتر

Aka Electric Cup Recycle Bin 38 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 38 لیتر
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه دستشویی
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
دستگیره
تماس بگیرید
سطل زباله آکا الکتریک مدل Shoot گنجایش 38 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Shoot گنجایش 38 لیتر

Aka Electric Shoot Recycle Bin 38 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Shoot گنجایش 38 لیتر
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه دستشویی
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
دارای پدال
تماس بگیرید
سطل زباله آکا الکتریک مدل Shoot گنجایش 30 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Shoot گنجایش 30 لیتر

Aka Electric Shoot Recycle Bin 30 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Shoot گنجایش 30 لیتر
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه دستشویی
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 45 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 45 لیتر

Aka Electric Cup Recycle Bin 45 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 45 لیتر
کاربرداداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
دستگیره
جنساستیل
تماس بگیرید
سطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 40 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 40 لیتر

Aka Electric Cup Recycle Bin 40 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 40 لیتر
مقاومت در برابر رطوبت و آب
جنساستیل
کاربرداداری
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
دستگیره
تماس بگیرید
سطل زباله آکا الکتریک مدل Slidebin گنجایش 40 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Slidebin گنجایش 40 لیتر

Aka Electric Slidebin Recycle Bin 40 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Slidebin گنجایش 40 لیتر
دارای پدال
دستگیره
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
کاربرداداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
تماس بگیرید
سطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 30 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 30 لیتر

Aka Electric Cup Recycle Bin 30 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 30 لیتر
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربرداداری
دستگیره
دارای پدال
جنساستیل
تماس بگیرید
سطل زباله آکا الکتریک مدل Slide گنجایش 30 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Slide گنجایش 30 لیتر

Aka Electric Slide Recycle Bin 30 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Slide گنجایش 30 لیتر
دستگیره
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
کاربرداداری
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله آکا الکتریک مدل Konica گنجایش 10 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Konica گنجایش 10 لیتر

Aka Electric Konica Recycle Bin 10 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Konica گنجایش 10 لیتر
جنساستیل
دارای پدال
نوعسطل یک‌تکه
کاربردحمام آشپزخانه دستشویی
موجود نیست
سطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 5 لیتر

Aka Electric Cup Recycle Bin 5 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 5 لیتر
کاربردحمام اداری دستشویی
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله آکا الکتریک مدل Cabinet گنجایش 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Cabinet گنجایش 20 لیتر

Aka Electric Cabinet Recycle Bin 20 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Cabinet گنجایش 20 لیتر
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردآشپزخانه
دستگیره
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله آکا الکتریک مدل Tan Door گنجایش 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Tan Door گنجایش 20 لیتر

Aka Electric Tan Door Recycle Bin 20 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Tan Door گنجایش 20 لیتر
دارای پدال
جنسفلز
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل دوتکه
کاربردحمام آشپزخانه اداری دستشویی
دستگیره
موجود نیست
سطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 3 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 3 لیتر

Aka Electric Pedal Recycle Bin 3 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 3 لیتر
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
کاربردحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 30 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 30 لیتر

Aka Electric Pedal Recycle Bin 30 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 30 لیتر
دستگیره
کاربرداداری
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
دارای پدال
مقاومت در برابر رطوبت و آب
موجود نیست
سطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 25 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 25 لیتر

Aka Electric Pedal Recycle Bin 25 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 25 لیتر
نوعسطل دوتکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
جنساستیل
کاربرداداری
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 20 لیتر

Aka Electric Pedal Recycle Bin 20 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 20 لیتر
کاربرداداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دستگیره
موجود نیست
سطل زباله آکا الکتریک مدل Slide گنجایش 45 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Slide گنجایش 45 لیتر

Aka Electric Slide Recycle Bin 45 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Slide گنجایش 45 لیتر
کاربردحمام دستشویی
دستگیره
جنساستیل
نوعسطل یک‌تکه
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله آکا الکتریک مدل Slidebin گنجایش 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Slidebin گنجایش 5 لیتر

Aka Electric Slidebin Recycle Bin 5 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Slidebin گنجایش 5 لیتر
مقاومت در برابر رطوبت و آب
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
کاربردحمام دستشویی
دستگیره
دارای پدال
موجود نیست
سطل زباله آکا الکتریک مدل DB گنجایش 12 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل DB گنجایش 12 لیتر

Aka Electric DB Recycle Bin 12L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل DB گنجایش 12 لیتر
مقاومت در برابر رطوبت و آب
دستگیره
کاربردحمام
دارای پدال
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
سطل زباله آکا الکتریک مدل Touch گنجایش 30 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک مدل Touch گنجایش 30 لیتر

Aka Electric Touch Recycle Bin 30L

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Touch گنجایش 30 لیتر
دستگیره
دارای پدال
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
کاربرداداری
مقاومت در برابر رطوبت و آب
موجود نیست
سطل زباله آکا الکتریک کد 003 گنجایش 3 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله آکا الکتریک کد 003 گنجایش 3 لیتر

Aka Electric 003 Recycle Bin 3 L

مدلسطل زباله آکا الکتریک کد 003 گنجایش 3 لیتر
مقاومت در برابر رطوبت و آب
کاربردحمام دستشویی
دارای پدال
دستگیره
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
سطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 5 لیتر
Rank : 5