محصولات سایت

جاروبرقی تولیپس Vaccum Cleaner Tulips

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی تولیپس نوترین ها خوش آمدید

جاروبرقی تولیپس مدل VC-670
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی تولیپس مدل VC-670

Tulips VC-670 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی تولیپس مدل VC-670
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی تولیپس مدل VC-690
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی تولیپس مدل VC-690

Tulips VC-690 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی تولیپس مدل VC-690
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جاروبرقی تولیپس مدل VC-630
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی تولیپس مدل VC-630

Tulips VC-630 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی تولیپس مدل VC-630
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
موجود نیست
جاروبرقی تولیپس مدل VC-620
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی تولیپس مدل VC-620

Tulips VC-620 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی تولیپس مدل VC-620
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی تولیپس مدل VC-618 Elysee
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی تولیپس مدل VC-618 Elysee

Tulips VC-618 Elysee Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی تولیپس مدل VC-618 Elysee
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جاروبرقی تولیپس مدل TA-2200VCI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی تولیپس مدل TA-2200VCI

Tulips TA-2200VCI Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی تولیپس مدل TA-2200VCI
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جاروبرقی تولیپس مدل TA-2100VCI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی تولیپس مدل TA-2100VCI

Tulips TA-2100VCI Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی تولیپس مدل TA-2100VCI
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA
موجود نیست
جاروبرقی تولیپس مدل TA-2090VCI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی تولیپس مدل TA-2090VCI

Tulips TA-2090VCI Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی تولیپس مدل TA-2090VCI
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
انتخاب گروه