محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ پارس شهاب Power Strip Pars Shahab

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ پارس شهاب نوترین ها خوش آمدید

چندراهی برق پارس شهاب مدل EMU-5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پارس شهاب مدل EMU-5

Pars Shahab EMU-5 Power Strip

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل EMU-5
دکمه ON و OFF
تعداد پورت USBدو عدد
محافظ داخلی
تعداد پریزهاپنج عدد
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
چندراهی برق پارس شهاب مدل EM-3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پارس شهاب مدل EM-3

Pars Shahab EM-3 Power Strip

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل EM-3
تعداد پریزهاسه عدد
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تماس بگیرید
چندراهی برق پارس شهاب مدل UM-04
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پارس شهاب مدل UM-04

Pars Shahab UM-04 Power Strip

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل UM-04
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاچهار عدد
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
چندراهی برق پارس شهاب مدل ESU-5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پارس شهاب مدل ESU-5

Pars Shahab ESU-5 Power Strip

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل ESU-5
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تعداد پریزهاپنج عدد
تعداد پورت USBدو عدد
تماس بگیرید
چندراهی برق پارس شهاب مدل ESU-06
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پارس شهاب مدل ESU-06

Pars Shahab ESU-06 Power Strip

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل ESU-06
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاشش عدد
دکمه ON و OFF
تعداد پورت USBدو عدد
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
چندراهی برق پارس شهاب مدل EM-5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پارس شهاب مدل EM-5

Pars Shahab EM-5 Power Strip

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل EM-5
دکمه ON و OFF
تعداد پریزهاپنج عدد
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
چندراهی برق پارس شهاب مدل EM-4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پارس شهاب مدل EM-4

Pars Shahab EM-4 Power Strip

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل EM-4
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاچهار عدد
تماس بگیرید
چندراهی برق پارس شهاب مدل USU-4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پارس شهاب مدل USU-4

Pars Shahab USU-4 Power Strip

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل USU-4
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
تعداد پورت USBدو عدد
تعداد پریزهاچهار عدد
تماس بگیرید
چندراهی برق پارس شهاب مدل EM-05
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پارس شهاب مدل EM-05

Pars Shahab EM-05 Power Strip

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل EM-05
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاپنج عدد
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
تماس بگیرید
چندراهی برق پارس شهاب مدل US-5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق پارس شهاب مدل US-5

Pars Shahab US-5 Power Strip

مدلچندراهی برق پارس شهاب مدل US-5
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاپنج عدد
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
موجود نیست
انتخاب گروه