محصولات سایت

سینک فرامکو Sink Faramco

به فروشگاه اینترنتی سینک فرامکو نوترین ها خوش آمدید

سینک ظرفشوئی فرامکو کد 41 توکار سایز 78 در 50
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو کد 41 توکار سایز 78 در 50

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو کد 41 توکار سایز 78 در 50
جنس سینکاستیل
عمق لگن190
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگنیک
ابعاد سینک800 × 500
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو کد 14 توکار سایز 58×45
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو کد 14 توکار سایز 58×45

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو کد 14 توکار سایز 58×45
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
عمق لگن190
تعداد لگنیک
موجود نیست
سینک فرامکو مدل 26 روکار سایز 116× 50 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک فرامکو مدل 26 روکار سایز 116× 50 سانتیمتر

مدلسینک فرامکو مدل 26 روکار سایز 116× 50 سانتیمتر
عمق لگن190
ابعاد سینک500 × 1160
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 27 روکار سایز 120 × 60 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 27 روکار سایز 120 × 60 سانتیمتر

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو مدل 27 روکار سایز 120 × 60 سانتیمتر
ابعاد سینک600 × 1200
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
عمق لگن190
نوع نصبروکار
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 523 توکار سایز 40×45 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 523 توکار سایز 40×45 سانتیمتر

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو مدل 523 توکار سایز 40×45 سانتیمتر
طرح سینکسوپر فانتزی
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک400 × 400
تعداد لگنیک
عمق لگن220
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو مدل21 توکار سایز 51 × 51 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو مدل21 توکار سایز 51 × 51 سانتیمتر

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو مدل21 توکار سایز 51 × 51 سانتیمتر
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک400 × 400
نوع نصبتوکار
عمق لگن190
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگنیک
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 15 توکار سایز 53×54 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 15 توکار سایز 53×54 سانتیمتر

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو مدل 15 توکار سایز 53×54 سانتیمتر
طرح سینکفانتزی
تعداد لگنیک
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک620 × 480
عمق لگن190
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
موجود نیست
سینک فرامکو مدل 524 توکار سایز 50×50
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک فرامکو مدل 524 توکار سایز 50×50

مدلسینک فرامکو مدل 524 توکار سایز 50×50
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگنیک
جنس سینکاستیل
عمق لگن220
نوع نصبتوکار
طرح سینکسوپر فانتزی
موجود نیست
سینک فرامکو مدل 49 روکار سایز 120 در 60 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک فرامکو مدل 49 روکار سایز 120 در 60 سانتیمتر

مدلسینک فرامکو مدل 49 روکار سایز 120 در 60 سانتیمتر
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
عمق لگن190
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک600 × 1200
نوع نصبروکار
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 50 روکار سایز 120×60 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 50 روکار سایز 120×60 سانتیمتر

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو مدل 50 روکار سایز 120×60 سانتیمتر
نوع نصبروکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک600 × 1200
عمق لگن190
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 37 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 37 توکار

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو مدل 37 توکار
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگنیک
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک620 × 480
عمق لگن190
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 39 توکار سایز 116 × 50 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 39 توکار سایز 116 × 50 سانتیمتر

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو مدل 39 توکار سایز 116 × 50 سانتیمتر
تعداد لگندو
عمق لگن190
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 43 توکار سایز 95×50 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 43 توکار سایز 95×50 سانتیمتر

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو مدل 43 توکار سایز 95×50 سانتیمتر
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک1000 × 500
عمق لگن190
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگنیک و نیم
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو کد 44 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو کد 44 توکار

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو کد 44 توکار
نوع نصبتوکار
عمق لگن190
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک500 × 860
تعداد لگنیک
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو کد 17 توکار سایز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو کد 17 توکار سایز

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو کد 17 توکار سایز
ابعاد سینک800 × 500
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
عمق لگن190
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 19 توکار سایز 50× 86 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 19 توکار سایز 50× 86 سانتیمتر

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو مدل 19 توکار سایز 50× 86 سانتیمتر
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
تعداد لگنیک
ابعاد سینک860 × 500
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
عمق لگن190
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 30 توکار سایز 47×78 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 30 توکار سایز 47×78 سانتیمتر

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو مدل 30 توکار سایز 47×78 سانتیمتر
عمق لگن190
ابعاد سینک800 × 500
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک فرامکو مدل 47 توکار سایز50× 80 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک فرامکو مدل 47 توکار سایز50× 80 سانتی متر

مدلسینک فرامکو مدل 47 توکار سایز50× 80 سانتی متر
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک800 × 500
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
عمق لگن190
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
سینک فرامکو مدل 55 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک فرامکو مدل 55 توکار

مدلسینک فرامکو مدل 55 توکار
تعداد لگندو
عمق لگن190
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک500 × 1160
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 525 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 525 توکار

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو مدل 525 توکار
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
عمق لگن220
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
طرح سینکسوپر فانتزی
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو مدل51 توکار در ابعاد50 در 120 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو مدل51 توکار در ابعاد50 در 120 سانتیمتر

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو مدل51 توکار در ابعاد50 در 120 سانتیمتر
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1160
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
عمق لگن190
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک فرامکو مدل 528 توکار سایز 80 × 50 سانتی متر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک فرامکو مدل 528 توکار سایز 80 × 50 سانتی متر

مدلسینک فرامکو مدل 528 توکار سایز 80 × 50 سانتی متر
عمق لگن220
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک800 × 500
نوع نصبتوکار
طرح سینکسوپر فانتزی
تعداد لگنیک
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 38 توکار سایز 50 × 86 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک ظرفشوئی فرامکو مدل 38 توکار سایز 50 × 86 سانتیمتر

مدلسینک ظرفشوئی فرامکو مدل 38 توکار سایز 50 × 86 سانتیمتر
عمق لگن190
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگنیک
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک860 × 500
موجود نیست
سینک ظرفشوئی فرامکو کد 561 توکار سایز 76 در 42 سانتیمتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست