محصولات سایت

ماشین لباسشویی وستل Washing Machines Vestel

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی وستل نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی وستل مدل WF1250 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی وستل مدل WF1250 ظرفیت 7 کیلوگرم

Vestel WF1250 Washing Machine 7 Kg

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF1250 ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی وستل مدل WF 1461 FL ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی وستل مدل WF 1461 FL ظرفیت 9 کیلوگرم

Vestel WF 1461 FL Washing Machine 9 Kg

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF 1461 FL ظرفیت 9 کیلوگرم
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی وستل مدل WF 1455 FL ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی وستل مدل WF 1455 FL ظرفیت 8 کیلوگرم

Vestel WF 1455 FL Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF 1455 FL ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+++A
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی وستل مدل WF1461 BLDC ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی وستل مدل WF1461 BLDC ظرفیت 9 کیلوگرم

Vestel WF1461 BLDC Washing Machine 9 Kg

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF1461 BLDC ظرفیت 9 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی وستل مدل FN1455HFL ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی وستل مدل FN1455HFL ظرفیت 8 کیلوگرم

Vestel FN1455HFL Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی وستل مدل FN1455HFL ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
قفل کودک
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی وستل مدل WF1250C ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی وستل مدل WF1250C ظرفیت 7 کیلوگرم

Vestel WF1250C Washing Machine 7 Kg

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF1250C ظرفیت 7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
رتبه انرژی++A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی وستل مدل WF1461 ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی وستل مدل WF1461 ظرفیت 9 کیلوگرم

Vestel WF1461 Washing Machine 9 Kg

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF1461 ظرفیت 9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
بخارشو
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی وستل مدل WF1455 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی وستل مدل WF1455 ظرفیت 8 کیلوگرم

Vestel WF1455 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF1455 ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
ماشین لباسشویی وستل مدل WF1450JFL ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی وستل مدل WF1450JFL ظرفیت 7 کیلوگرم

Vestel WF1450JFL Washing Machine 7 Kg

مدلماشین لباسشویی وستل مدل WF1450JFL ظرفیت 7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قفل کودک
موجود نیست
انتخاب گروه