محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ فیلیپس Power Strip Philips

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ فیلیپس نوترین ها خوش آمدید

چند راهی برق فیلیپس مدل SPN3042A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق فیلیپس مدل SPN3042A

مدلچند راهی برق فیلیپس مدل SPN3042A
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تعداد پورت USBدو عدد
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاچهار عدد
تماس بگیرید
چند راهی برق و محافظ فیلیپس SPN3040C/10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق و محافظ فیلیپس SPN3040C/10

Philips SPN3040C/10 Power Strip with Surge Protector

مدلچند راهی برق و محافظ فیلیپس SPN3040C/10
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاچهار عدد
پوشش محافظ کودک
موجود نیست
چندراهی برق فیلیپس مدل SPN3080B/10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق فیلیپس مدل SPN3080B/10

Philips SPN3080B/10 Power Strip

مدلچندراهی برق فیلیپس مدل SPN3080B/10
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاهشت عدد
موجود نیست
چندراهی برق فیلیپس مدل SPN1031B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق فیلیپس مدل SPN1031B

Philips SPN1031B Power Strip

مدلچندراهی برق فیلیپس مدل SPN1031B
تعداد پریزهاسه عدد
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
موجود نیست
چندراهی برق فیلیپس مدل SPN1051B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی برق فیلیپس مدل SPN1051B

Philips SPN1051B Power Strip

مدلچندراهی برق فیلیپس مدل SPN1051B
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاپنج عدد
محافظ داخلی
موجود نیست
چندراهی و محافظ برق فیلیپس SPN3040A/10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چندراهی و محافظ برق فیلیپس SPN3040A/10

Philips SPN3040A/10 Surge Protector Power Strip

مدلچندراهی و محافظ برق فیلیپس SPN3040A/10
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاچهار عدد
موجود نیست
محافظ برق فیلیپس SPN3110/10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

محافظ برق فیلیپس SPN3110/10

Philips SPN3110/10 Surge Protector

مدلمحافظ برق فیلیپس SPN3110/10
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهایک عدد
پورت USB برای شارژ
دکمه ON و OFF
موجود نیست
چند راهی برق و محافظ فیلیپس SPN5085B/10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق و محافظ فیلیپس SPN5085B/10

Philips SPN5085B/10 Home Theater Surge Protector

مدلچند راهی برق و محافظ فیلیپس SPN5085B/10
دکمه ON و OFF
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاهشت عدد
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
موجود نیست
چند راهی برق و محافظ فیلیپس SPN4085B/10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق و محافظ فیلیپس SPN4085B/10

Philips SPN4085B/10 Home Office Surge Protector

مدلچند راهی برق و محافظ فیلیپس SPN4085B/10
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاهشت عدد
موجود نیست
چند راهی برق و محافظ سینمای خانگی فیلیپس مدل SPN5044B/10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چند راهی برق و محافظ سینمای خانگی فیلیپس مدل SPN5044B/10

Philips SPN5044B/10 Home Theater Surge Protector

مدلچند راهی برق و محافظ سینمای خانگی فیلیپس مدل SPN5044B/10
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
دکمه ON و OFF
محافظ داخلی
تعداد پریزهاچهار عدد
موجود نیست
انتخاب گروه