محصولات سایت

آبمیوه گیری ساپر Juicer Sapor

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری ساپر نوترین ها خوش آمدید

آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-290S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-290S

Sapor SJE-290S Juicer

مدلآبمیوه گیری ساپر مدل SJE-290S
عملکردتک کاره
دارای آسیاب کن
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
دارای مخلوط کن
تماس بگیرید
آبمیوه گیری چندکاره ساپر مدل SJBS-3080
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری چندکاره ساپر مدل SJBS-3080

Sapor SJBS-3080 Multipurpose Juicer

مدلآبمیوه گیری چندکاره ساپر مدل SJBS-3080
دارای مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
عملکردسه کاره
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
دارای آسیاب کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
تماس بگیرید
آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-340D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-340D

Sapor SJE-340D Juicer

مدلآبمیوه گیری ساپر مدل SJE-340D
دارای آسیاب کن
عملکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
دارای مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
موجود نیست
آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-177
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-177

Sapor SJE-177 Juicer

مدلآبمیوه گیری ساپر مدل SJE-177
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای آسیاب کن
مخزن آب میوه گیری
دارای مخلوط کن
مخزن تفاله
عملکردتک کاره
سیستم ضد چکه
موجود نیست
آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-260P
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-260P

Sapor SJE-260P Juicer

مدلآبمیوه گیری ساپر مدل SJE-260P
مخزن تفاله
دارای مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
عملکردتک کاره
دارای آسیاب کن
سیستم ضد چکه
موجود نیست
آبمیوه گیری ساپر SJBS-1300
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری ساپر SJBS-1300

Sapor SJBS-1300 Juicer

مدلآبمیوه گیری ساپر SJBS-1300
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
دارای آسیاب کن
دارای مخلوط کن
عملکردسه کاره
سیستم ضد چکه
موجود نیست
آبمیوه گیری ساپر مدل SJBS-6045
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری ساپر مدل SJBS-6045

Sapor SJBS-6045 Juicer

مدلآبمیوه گیری ساپر مدل SJBS-6045
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
عملکردچهار کاره
موجود نیست
آبمیوه گیری ساپر SJE-100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری ساپر SJE-100

Sapor SJE-100 Juicer

مدلآبمیوه گیری ساپر SJE-100
نوع آبمیوه گیریبرقی
عملکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
دارای مخلوط کن
دارای آسیاب کن
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-200S
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-200S

Sapor SJE-200S Juicer

مدلآبمیوه گیری ساپر مدل SJE-200S
دارای آسیاب کن
دارای مخلوط کن
سیستم ضد چکه
عملکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
موجود نیست
انتخاب گروه